DienstenKwaliteit

Adviseurs

Foto
Meer weten?
Foto ...
Linda Gentner

033 422 13 72 lge [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Jan van Pelt

033 422 13 81 jvp [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Erik Bleichrodt

033 422 13 90 ebl [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Henk Bootsma

033 422 13 86 hmb [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Walter IJbema

033 422 13 22 wij [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Anneké Slenters

033 422 13 66 asl [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
mr. Hannah Meijer

033 422 13 89 ham [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Jan-Carel Nieuwland

033 422 13 92 jcn [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Robin Sinke

033 422 13 73 rjs [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Martin van der Slik

033 422 13 87 mvs [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Wim van de Koppel

033 422 13 83 wk [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Pim Verhulst

033 422 13 69 pv [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. André Lokhorst

033 422 13 23 al [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Louis van Deutekom

033 422 13 84 lvd [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Jette Muijsson

033 422 13 79 jm [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Fokko van de Koppel BPM

033 422 13 78 fk [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Jildou de Jong

033 422 13 64 jjo [at] kwa [dot] nl

Om uw bedrijfsdoelstellingen te realiseren zijn goed functionerende processen nodig, evenals een duidelijke taakverdeling tussen stafafdelingen en de lijnorganisatie, competente medewerkers en de juiste middelen.

   

Onze betrokken adviseurs helpen uw organisatie met het verbeteren van processen (Operational Excellence), het ontwerpen van nieuwe processen en/of het analyseren van bestaande, niet-functionerende processen.

Verbeteren/ontwerpen/analyseren van processen

Dit kan zowel vanuit de rol van specialist als vanuit de rol van procesbegeleider. Vanuit hun praktijkervaring, opgedaan in vele verschillende branches, hebben de KWA-adviseurs uw (wettelijke) verplichtingen en de bijbehorende organisatie- en procesrisico’s snel in beeld met krachtige instrumenten als (compliance)scans en audits. Dit doen zij voor zowel bestaande organisaties als voor nieuw gevormde (bouw)combinaties die op basis van geïntegreerde contracten en bijvoorbeeld UAV-GC, hun doelstellingen moeten realiseren.

Managementsysteem

Om verbeteringen duurzaam te laten beklijven leggen wij ze vast in een ‘op maat gemaakt’ managementsysteem (al dan niet conform ISO 9001) of integreren we ze in het reeds aanwezige managementsysteem.

Wij werken daarin nauw samen met uw eigen medewerkers, om betrokkenheid te creëren en benodigde kennis in uw eigen organisatie op te bouwen. Want ook na het afronden van onze opdracht moet u zelfstandig volgens de verbeterde werkwijze kunnen werken.

Outsourcing

Heeft u de benodigde capaciteit niet in huis, dan kan outsourcing van KAM-taken uitkomst bieden. Ook daarvoor schakelt u onze adviseurs in.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) :

Syndicate content