DienstenGeluid

Adviseurs

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Rob Trenning

033 422 13 75 rtr [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Steven van Tilborg

033 422 13 82 svt [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Hendrik Koudijs

033 422 13 19 ko [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Erik Krops

033 422 13 80 egk [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Pim Verhulst

033 422 13 69 pv [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Pieter Westers

033 422 13 67 pw [at] kwa [dot] nl

Doordat in ons dichtbevolkte land de afstand tussen de industrie en de woonomgeving steeds kleiner wordt, is industrielawaai een steeds belangrijker onderwerp. De kans op klachten vanuit de omgeving of problemen in het kader van uw vergunning wordt groter. Te hoge geluidniveaus op de arbeidsplaats kunnen leiden tot gehoorbeschadiging of concentratieverlies (verminderde productiviteit). Het is belangrijk uw geluidssituatie in kaart te brengen, om eventueel maatregelen te kunnen nemen.

 

Meten en berekenen van geluidemissies

Bij veranderingen in uw bedrijfssituatie, moeten gevolgen voor emissies naar de (leef)omgeving in kaart worden gebracht. Dit geldt zowel voor geluid als voor lucht. De KWA-specialisten bepalen of en hoe metingen moeten worden uitgevoerd. Voor de modellering gebruiken wij rekenprogramma’s als Geomilieu, Geonoise en Source Explorer. Ook het eindresultaat wordt -indien nodig- weer gecontroleerd met behulp van metingen. Wij bieden een samenhangende aanpak voor zowel lucht- als geluidaspecten in uw project.

Geluidreducerende maatregelen

Op basis van uitgevoerde geluidonderzoeken is het mogelijk om verschillende oplossingen en maatregelen met elkaar te vergelijken. Ook hier is synergie met luchtemissie maatregelen mogelijk. Met behulp van (3D-)visualisaties kunt u weloverwogen keuzes maken, zoals het inzetten van modernere installaties of aanpassingen aan bestaande processen. Onze adviseurs kijken niet alleen naar het type installatie, maar ook naar wat passend is in uw bedrijfssector. Zo blijft u voldoen aan uw vergunde situatie en bent u in compliance.

Bouw- en slooplawaai

Binnen bouw- en sloopprojecten neemt geluidhinder een bijzondere plaats in. Bouwen en slopen vindt overal plaats en veroorzaakt hinder voor omwonenden. Het onderwerp geluid moet dan ook vooraf, in de planfase, worden beoordeeld. Onze specialisten helpen u hiermee; zij verrichten metingen en ondersteunen met geluidmonitoring gedurende de werkzaamheden.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Rob Trenning

Syndicate content