DienstenEnergie

Adviseurs

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Fons Pennartz

033 422 13 33 amp [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Bas Oldenhof

033 422 13 41 bo [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Fons Heuven

033 422 13 37 ajh [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Paul ten Have

033 422 13 39 pth [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Marcel van den Bovenkamp M.Sc.

033 422 13 45 mb [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Bart Simons

033 422 13 40 bs [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Quintus van Grol

033 422 13 34 qg [at] kwa [dot] nln

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Wobbe van den Kieboom

033 422 13 42 wki [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Wouter Zijlstra

033 422 13 46 wz [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Frank Waenink

033 422 13 47 fw [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Rob Schoon

033 422 13 59 rs [at] kwa [dot] nl

Energie- en Procestechniek

Uw productieproces kent diverse levensfases: ontwerp, bouw, operationeel en transitie/optimalisatie. KWA speelt bij allemaal een rol. Wij stellen ontwerpen op of toetsen deze, we verzorgen projectbegeleiding tijdens de bouw en helpen u om uw productieproces te optimaliseren. Daarbij kijken we onder andere naar procesefficiency en energie-efficiency, energiebesparing en operationele performance.

Procestechniek is in feite een samenstel van bewerkingen van een productieproces, gebaseerd op scheidingstechnologie en reactortechnologie. KWA is bekend met deze werkvelden. Deze processen hebben energietechnieken nodig om in stand te blijven, zoals koelen, verwarmen, comprimeren, vacuümtechniek, pompen, mengen, etc.

Een goede afstemming van deze processen levert een hoge kwaliteit product tegen lage kosten. KWA voert procesanalyses en -metingen bij bedrijven uit om deze optimalisaties te realiseren.

Energiebesparing en compliance

EEP’s in de MJA en MEE en de Energie-Audits

Vele bedrijven en sectoren stellen hun Energie-EfficiencyPlan (EEP) voor het MJA- (MeerJaren Afspraak) en MEE-(Meerjaren Energie-Efficiency) convenant op en laten Energie-Audits uitvoeren. KWA voert onderzoeken uit en levert kennis en ondersteuning.

Elektronisch milieujaarverslag

Bedrijven stellen jaarlijks hun e-MJV (elektronisch MilieuJaarVerslag) op. KWA begeleidt al vele jaren de bedrijven hierbij.

Opstellen maatregelenlijsten energiebesparingen

KWA heeft voor diverse industrie-branches maatregelenlijsten opgesteld met energiebesparingen.

CO2-emissiehandel

Grotere bedrijven nemen deel aan het CO2- en emissiehandelsysteem (ETS: Emission Trade System). KWA ondersteunt bedrijven op tal van aspecten.

NOx-emissiereductie

KWA ondersteunt bedrijven met het nemen van reductiemaatregelen op NOx-emissie middels voorlichtingsbijeenkomsten en realisatie van projecten.

Duurzame energie

Een bedrijfsvoering wordt duurzamer, enerzijds door het gebruik van duurzame energie of hernieuwbare energie en anderzijds door de installaties duurzaam te ontwerpen. KWA is de partij om u op beide werkvelden te ondersteunen.

Energie-inkoop en contracten

Door de grillige ontwikkeling van de energieprijzen neemt het belang van proactief handelen en spreiding van risico's toe. Energie-inkoop verandert van operationeel naar strategisch. Energie-inkoop is een continu proces dat voortdurend aandacht vereist. KWA speelt in deze markt een unieke en strikt onafhankelijke rol.

Energiemanagement

Energiemanagement (Energiezorg of ISO 50001) staat garant voor blijvende aandacht voor energiegebruik. Met de aanpak van KWA krijgt u een praktisch ingestoken energiemanagementsysteem, zonder onnodige administratieve last en mét reductie van het energiegebruik.

Business team manager Energie: Neem contact op met onze expert(s) : Fons Pennartz, Bas Oldenhof

Syndicate content