DienstenCompliance

Als bedrijf wilt u alle risico’s beheersen en de continuïteit van uw bedrijfsvoering waarborgen. Dit doet u door te voldoen aan wettelijke eisen, interne regels, klanteisen en (ISO-)normen. Hiermee creëert u een positief imago, verbetert u de relatie met uw stakeholders en legt u de basis voor duurzaam ondernemen.

  

Compliancemanagement

Beoordeel nu zelf in hoeverre u in compliance bent met onze Zelfevaluatie Compliance.

Onze visie op managementsystemen is gebaseerd op een geïntegreerde proces- en taakgerichte aanpak. Stapsgewijs verbeteren is essentieel. Compliance is een doorlopend proces.

Organiseren

Hoe is compliance georganiseerd in uw managementsysteem? De eerste stap is het opstellen van het register van verplichtingen (MakeClear). Onze totale compliancemethodiek bestaat uit 6 praktische stappen. Hiermee is compliance eenvoudig en blijvend geregeld.     

Automatiseren: MakeOnline

Na organiseren volgt automatiseren. De MakeOnline-software van KWA biedt een geïntegreerde aanpak voor compliance- en risicomanagement. Het geeft overzicht over de uitvoering en aansturing van taken uit verplichtingen, risicobeoordelingen, audits en meldingen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Robin Sinke, Ursula Looman