DienstenBodem

Adviseurs

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Paul Ploumen

033 422 13 20 ppl [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Jan Knaapen

033 422 13 13 kna [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. René Koppers

033 422 13 18 kop [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Suzanne Por

033 422 13 24 spo [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. André Lokhorst

033 422 13 23 al [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Martin van der Slik

033 422 13 87 mvs [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Wietske Terpstra

033 422 13 63 wt [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Alex van de Wetering

033 422 13 14 aw [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Fokko van de Koppel BPM

033 422 13 78 fk [at] kwa [dot] nl

In Nederland is de bodem een schaars goed. Elke vierkante meter wordt gebruikt voor allerlei doeleinden. Bedrijfsactiviteiten kunnen in bepaalde gevallen de kwaliteit van de bodem aantasten. Daarom moet u maatregelen treffen om de bodem te beschermen. Ook bij (her)ontwikkeling van uw bedrijfsterrein zijn soms maatregelen op het gebied van bodem noodzakelijk.

  

Milieuverplichtingen

Bij de de start (en beëindiging) van uw bedrijfsactiviteit met een bodembedreigend karakter, zoals de opslag van gevaarlijke stoffen, is een bodemonderzoek verplicht. Daarbij dient u eveneens bodembeschermende maatregelen te treffen. Dit geldt overigens ook voor bestaande situaties.

Is de bodem verontreinigd geraakt als gevolg van een calamiteit, lekkage of door morsingen, dan bent u verplicht saneringsmaatregelen te treffen.

Herontwikkeling

Voor nieuwbouwplannen is een bodemonderzoek ook vaak verplicht (aanvraag Omgevingsvergunning-bouw). Bevindt uw bedrijf zich op een locatie met een historische bodemverontreiniging (ontstaan vóór 1987), dan moet voor de realisatie van (nieuwbouw)plannen nagegaan worden of een bodemsanering noodzakelijk is en, zo ja, op welke wijze die uitgevoerd moet worden. Onze adviseurs denken strategisch mee over oplossingen.

(Ver)huur en (ver)koop

Bij (ver)koop of (ver)huur van een bedrijfsactiviteit of bedrijfsterrein is er geen wettelijke plicht voor het uitvoeren van een bodemonderzoek. In veel gevallen is het echter wel slim om te doen en zo te voorkomen dat u of de kopende/hurende partij opgezadeld wordt met een ‘lijk in de kast’.

Heeft de verkoper of verhuurder al een bodemonderzoek laten uitvoeren, dan kan een second opinion van strategische waarde zijn.

Syndicate content