DienstenArbo & Veiligheid

Adviseurs

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Jildou de Jong

033 422 13 64 jjo [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Ruud Abcouwer

033 422 13 74 ra [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Rodin Bokhorst BA

033 422 13 91 rb [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Fokko van de Koppel BPM

033 422 13 78 fk [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Wim van de Koppel

033 422 13 83 wk [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Erik Krops

033 422 13 80 egk [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Luuk Schoo BBA

033 422 13 88 ls [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Pim Verhulst

033 422 13 69 pv [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Hendrik Koudijs

033 422 13 19 ko [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Pieter Westers

033 422 13 67 pw [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Iris Lusse

033 422 13 68 il [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
Alex van de Wetering

033 422 13 14 aw [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Jette Muijsson

033 422 13 79 jm [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
mr. Marlies Huijbers

033 422 13 76 mhu [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Steven van Tilborg

033 422 13 82 svt [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Henk Bootsma

033 422 13 86 hmb [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ing. Rob Trenning

033 422 13 75 rtr [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
ir. Erik Bleichrodt

033 422 13 90 ebl [at] kwa [dot] nl

Foto
Meer weten?
Foto ...
mr. Hannah Meijer

033 422 13 89 ham [at] kwa [dot] nl

Goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkomgeving zijn essentieel om een prettige en inspirerende werkplek te creëren voor uw medewerkers. Om dit te bereiken moet u als bedrijf voldoen aan (arbo)wet- en regelgeving. Een volledige en actuele RI&E vormt de basis. Met hun specialistische kennis zijn onze adviseurs een aanvulling op uw eigen kennis en ervaring.

 

Arbo-advisering

De wetgeving vereist in bepaalde gevallen een verdiepende RI&E.  Denk daarbij aan ergonomie, of hinderlijk geluid, licht of klimaat bij het werken. Chemische stoffen en biologische agentia kunnen zelfs schadelijk zijn. Deze omgevingsfactoren (arbeidshygiëne) vormen een risico voor de gezondheid van uw medewerkers. Wij ondersteunen met onderzoek, metingen en advies. Daarnaast is het mogelijk om gedurende korte of langere tijd een van onze veiligheidskundigen op uw locatie (MVK of HVK) in te zetten.

Veiligheid

Onze expertise ligt op het gebied van bouwveiligheid, externe veiligheid en industriële-/procesveiligheid. Ook bedrijven die vallen onder de Brzo-wetgeving, ondersteunen wij met specifieke kennis en ervaring. KWA faciliteert dan ook de Brzo werkgroep voor bedrijven.
Naast de technische kant van veiligheid, is binnen bedrijven steeds meer aandacht voor de (veiligheids)cultuur.

Arboverplichtingen

Uw bedrijf heeft te maken met arbowet- en regelgeving en andere verplichtingen, zoals OHSAS 18001 en VCA. Wij helpen u om inzicht te krijgen in de eisen waaraan u moet voldoen en met het praktisch vertalen van die eisen naar uw bedrijfssituatie. Zo blijft u in compliance.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Wim van de Koppel

Syndicate content