Home

Seminar Energietransitie in uw fabriek - Van binnen naar buiten!

KWA Bedrijfsadviseurs presenteert hét seminar op het gebied van de Energietransitie, specifiek gericht op de industrie.

De route naar een CO2-neutraal energieverbruik start in de kern van uw fabriek: uw productieproces.

Donderdag 22 november 2018 vanaf 14.00 uur in Amersfoort.

2050

80-95% CO2-emissiereductie.

2030

49% CO2-emissiereductie.

2018

In het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken vastgelegd om opwarming van de aarde tegen te gaan. Dat moet worden geïmplementeerd in nationale wetgeving. Vanuit de 5 klimaattafels wordt hier invulling aan gegeven met het Klimaatakkoord om de CO2-emissie te reduceren. Er ligt een zware opgave voor de industrie. In uw fabriek moet het gebeuren. U moet dus zelf invulling geven aan de energietransitie.

De hamvraag uit de industrie is dan ook: HOE gaan we dit doen?

En die vraag is de nummer één-reden dat KWA Bedrijfsadviseurs dit seminar organiseert. We merken dat bedrijven overspoeld worden met informatie. Vanuit de overheid en ngo’s, maar ook vanuit leveranciers en consultants. Met high-level informatie, hogere visies, of juist kleine onderdeeltjes van de puzzel.

Wat mist, is het complete plaatje én de vertaling naar de praktijk van uw fabriek: HOE gaat u de doelstellingen voor 2030 en 2050 halen?
 • Inzet van andere grondstoffen?
 • Nieuwe productiemethoden (proces-intensificatie) kiezen?
 • Elektrificeren van uw warmtevraag?
 • Slim hergebruiken van restwarmte?
 • Efficiëntere machines aanschaffen?
 • Een andere energie-infrastructuur en andere brandstoffen inpassen in uw fabriek of uw industrieregio?
 • Of een mix?

Met dit seminar informeren, inspireren én helpen wij u nú actie te nemen. Niet vanuit een reactieve houding, omdat de overheid dit oplegt. Maar juist vanuit een proactieve en visionaire houding, om uw fabriek voor te bereiden op de toekomst. Met een duidelijk doel voor ogen, waarbij u slimme investeringen doet op de juiste momenten.

Van binnen naar buiten

Onze visie op de energietransitie is dat het voor u begint bij de kern van uw fabriek: uw productieproces. Daarom de ondertitel van het seminar: van binnen naar buiten. 

Gastsprekers

Aan de onderwerpen die genoemd staan in bovenstaande afbeelding, hebben wij top-gastsprekers gekoppeld, die vanuit hun expertise hierover gaan vertellen: Ruud Koornstra, Tjeerd Jongsma (ISPT) en Richard Schouten (Sitech).

Maar ook onderwerpen als big data, monitoring, ICT, industrie 4.0 en energiemanagement komen aan bod.

Wilt u ook:
 • visie en een proactief plan van aanpak om uw fabriek CO2-neutraal te maken?
 • ideeën opdoen om de energietransitie concreet te maken voor uw fabriek?
 • vragen stellen aan diverse experts?
 • aan het denken gezet worden door inhoudelijke sessies?
 • handvatten aangereikt krijgen om mee aan de slag te gaan?
 
Het wordt een écht KWA-seminar. Dat wil zeggen: praktisch, gericht op de industrie en enorm waardevol. U gaat niet met een half verhaal naar huis. Wij delen graag onze kennis om u een stap (of liever alle stappen) verder te helpen in de planvorming van het transitieproces van uw bedrijf.

Prijs

Een toegangskaart voor het seminar kost € 135,--.

Tot 21 oktober a.s. profiteert u van een vroegboekkorting van 40 euro en betaalt u derhalve slechts € 95,--. Prijzen zijn exclusief btw.

Programma

Plenaire lezingen:
 • Energietransitie en de toekomst - Ruud Koornstra
 • Proces-intensificatie en nieuwe technieken - Tjeerd Jongsma, ISPT
 • Industrie 4.0 en procesanalyses - Richard Schouten, Sitech
 • Waterstof als energiedrager - Gasunie New Energy
Twee keer interactieve sessies met verschillende specialisten over de huidige stand van zaken en ontwikkelingen in onder andere:
 • Proces-intensificatie
 • Drogen
 • Warmtepompen / koudetechniek
 • Energiemanagement (en ISO 50001)
 • Bodemenergie (WKO / Geothermie)
 • Stoom / warmtedistributie
 • Energiewetgeving

En natuurlijk voldoende tijd om met andere deelnemers te spreken en ervaringen uit te wisselen. Met afsluitend een dinerbuffet.

Tijdsduur: 14.00 tot 20.30 uur.

Locatie: Amersfoort.

Syndicate content