KWA-specialistenHenk Bootsma


Henk Bootsma Henk Bootsma


E-mailadres: hmb@kwa.nl
Phone: 033 422 13 86

Profiel

Met mijn kennis betreffende implementatie- en verbetertrajecten van managementsystemen ben ik in staat organisaties tijdens deze trajecten optimaal te begeleiden binnen alle geledingen van de organisatie.Ik ben een ondernemende teamplayer die snel inzetbaar is en zich gemakkelijk aanpast aan de omgeving. Samen met de klant zoek ik naar de (duurzaam )oplossing die het beste bij hem past qua ambitie en cultuur. Gerelateerde kernbegrippen zijn: efficiency en effectiviteit.Daarbij kan ik putten uit ruim 25 jaar kennis, kunde en ervaring opgedaan in diverse functies binnen productieorganisaties. De laatste tien jaar ben ik werkzaam als senior adviseur.

Specialismen

Mijn specialiteit is, naast het implementeren van managementsystemen, het verbeteren van bedrijfsprocessen en te komen tot 'Operational Excellence'.
Ik acteer hierbij veelal op het snijvlak van organisatie en systemen. Mijn kracht is het aanreiken van de juiste technieken en methoden die zijn afgestemd op het ambitieniveau en het lerend vermogen van de organisatie. Het geven van trainingen op het gebied van kennis of awareness maken hiervan onderdeel uit.
Daarnaast zet ik mijn expertise in voor interim-management op het gebied van kwaliteit, arbo, veiligheid en milieu. Mijn drive is tijdens deze trajecten draagvlak te creëren voor de te nemen beslissingen om samen het beoogde doel en resultaat te bereiken.

Share Share |

 • Kwaliteit

  De PGS 31 is gepubliceerd, wat betekent dit voor uw opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen?

  Meer weten?
  Photo Henk Bootsma
  Henk Bootsma:
  033 422 13 86
  hmb [at] kwa [dot] nl

  Afgelopen april is de PGS 31 gepubliceerd, een richtlijn voor de opslag van vloeibare stoffen in opslagtanks. Deze nieuwe richtlijn is opgesteld, omdat de bestaande richtlijnen (PGS 28, PGS 29 en PGS 30) veelal niet passend waren om invulling te geven aan een verantwoorde, veilige (beheersbare) opslag van (gevaarlijke) vloeistoffen in tanks. De scope van de PGS 31 is breder en heeft ook betrekking op de opslag van bijvoorbeeld oxiderende vloeistoffen. Vloeistoffen in doseerinstallaties kunnen eveneens onder de PGS 31 komen te vallen.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Henk Bootsma

  Kennisgebied: Kwaliteit

  Geschreven op zaterdag 8 september 2018 door ing. Henk Bootsma

 • Kwaliteit

  Bijeenkomst Brzo werkgroep over HAZOP

  Meer weten?
  Photo Henk Bootsma
  Henk Bootsma:
  033 422 13 86
  hmb [at] kwa [dot] nl

  De laatste bijeenkomst van de Brzo werkgroep op dinsdag 5 juni jl. had als thema de veiligheidsstudie HAZOP (HAZard and OPerability studie).

  KWA Bedrijfsadviseurs B.V. faciliteert de Brzo werkgroep en organiseert voor deze groep bijeenkomsten om kennis te delen.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Henk Bootsma ing. Jette Muijsson

  Kennisgebied: Kwaliteit

  Geschreven op maandag 25 juni 2018 door ing. Henk Bootsma

 • Milieu

  Bijeenkomst Brzo werkgroep 15-2-2018

  Meer weten?
  Photo Jette Muijsson
  Jette Muijsson:
  033 422 13 79
  jm [at] kwa [dot] nl

  Afgelopen 15 februari heeft de Brzo werkgroep weer een bijeenkomst gehad. Het thema van deze middag was Contractormanagement en werkvergunningen.

  KWA-adviseur Jan van Pelt heeft in het verleden een systematiek ontwikkeld voor contractormanagement en heeft de aanwezige bedrijven hierin meegenomen: Hoe ga je om met contractors? Wat verwacht je van hen? Wat moet je zelf als bedrijf organiseren? Welke regels hanteer je? Allemaal vragen die aan bod kwamen in de presentatie.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Jette Muijsson ing. Henk Bootsma

  Kennisgebied: Milieu

  Geschreven op vrijdag 23 februari 2018 door ing. Jette Muijsson

 • Kwaliteit

  Bijeenkomst Brzo werkgroep ‘Ageing’ op 15 juni 2017

  Meer weten?
  Photo Jette Muijsson
  Jette Muijsson:
  033 422 13 79
  jm [at] kwa [dot] nl

  Op donderdag 15 juni a.s. komt de Brzo werkgroep bij elkaar voor de themabijeenkomst ‘Ageing’: hoe gaat uw organisatie hiermee om?

  De Brzo-inspecties richten zich dit jaar op Ageing. Mogelijk heeft u al een inspectie gehad op dit thema. Het lijkt erop dat in 2017 bij de bedrijven een algemene screening wordt gedaan op dit onderwerp en dat in de komende jaren meer verdieping gaat plaatsvinden.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Jette Muijsson ing. Henk Bootsma

  Kennisgebied: Kwaliteit

  Geschreven op donderdag 1 juni 2017 door ing. Jette Muijsson

 • Kwaliteit

  Bijeenkomst Brzo werkgroep over RI&E verblijfsgebouwen

  Meer weten?
  Photo Jette Muijsson
  Jette Muijsson:
  033 422 13 79
  jm [at] kwa [dot] nl

  Op dinsdag 14 maart 2017 zijn vijftien leden van de Brzo werkgroep bij elkaar geweest om elkaar te informeren over de RI&E verblijfsgebouwen. Een van de werkgroepleden is pilotbedrijf hiervoor en kon over dit onderwerp recente informatie delen.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Jette Muijsson ing. Henk Bootsma

  Kennisgebied: Kwaliteit

  Geschreven op maandag 27 maart 2017 door ing. Jette Muijsson

 • Milieu

  KWA Bedrijfsadviseurs verzorgt presentatie ‘Ageing’ voor NOVE-leden

  Meer weten?
  Photo Jette Muijsson
  Jette Muijsson:
  033 422 13 79
  jm [at] kwa [dot] nl

  Op 20 maart jl. zijn medewerkers van Brzo-plichtige bedrijven èn lid van de NOVE, bij elkaar gekomen in Maastricht. Naast een collegiale inspectie op het terrein stond onder andere het thema ‘Ageing’ op de agenda. KWA heeft een presentatie gegeven over hoe om te gaan met ageing van installaties en tanks.

  Daarnaast hebben wij in een concreet stappenplan weergegeven hoe ageing systematisch in kaart te brengen en dit vervolgens te borgen in het veiligheidsmanagementsysteem.

  Wilt u ook meer weten over ‘Ageing’? Neem contact op met onderstaande adviseurs.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Jette Muijsson ing. Henk Bootsma

  Kennisgebied: Milieu

  Geschreven op maandag 27 maart 2017 door ing. Jette Muijsson

Syndicate content