KWA-specialistenBas Oldenhof


Bas Oldenhof Bas Oldenhof


E-mailadres: bo@kwa.nl
Phone: 033 422 13 41

Profiel

De energietransitie is voor onze relaties een belangrijke uitdaging om te transformeren naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering. De adviseurs van het team Energie- & Procestechniek geven dagelijks invulling aan deze uitdaging door te werken aan energiebesparing, procesoptimalisatie en duurzame energieopwekking. Als teamleider is het mijn rol ervoor te zorgen dat we elkaar daarin versterken op inhoud, passie en resultaat.

Specialismen

Naast teamleider ben ik werkzaam als senior adviseur. Het continu op zoek zijn naar en realiseren van besparingen en efficiencyverbeteringen in het productieproces, in nauwe samenwerking met de klant, is de uitdaging in mijn werk. Het oplossen van de inhoudelijke/technische vraagstukken en de afwisselende, soms intensieve, contacten met de klant houden mij gemotiveerd en geboeid. Het is telkens weer aangenaam om te horen hoe gepassioneerd klanten kunnen zijn over hun producten en bedrijfsprocessen.

Share Share |

Syndicate content