Recent news

ExpertiseAsbestos

Asbest is in het verleden veel toegepast in gebouwen en procesinstallaties. Restanten hiervan kunnen voor bijvoorbeeld verharding of ophoging in de bodem terecht zijn gekomen.

KWA Bedrijfsadviseurs is gespecialiseerd in omvangrijke en complexe projecten op het gebied van asbestonderzoek/-inventarisaties en asbestsaneringen. Een inventarisatie van gebouwen/installaties of onderzoek in de grond naar de aanwezigheid van asbest geeft inzicht in (financiële) consequenties en eventuele gezondheidsrisico’s.

Op het gebied van asbest bieden wij de volgende diensten:

Asbestonderzoek in grond

Voor een bouwvergunning of een WM-vergunning is bodemonderzoek (veelal) vereist en ook bij onroerend goedtransacties is het van belang om de financiële consequenties van een bodemverontreiniging in beeld te hebben.

Het bodemonderzoek kan zich specifiek richten op de vaststelling van de aanwezigheid van asbest. KWA heeft jarenlange ervaring met uitvoering van onderzoek naar asbest in grond conform de NEN 5707. Ook in het vervolgtraject, zoals de vaststelling van de risico’s, opstellen van het saneringsplan en saneringsbegeleiding biedt KWA de nodige ondersteuning.

KWA is voor het uitvoeren van asbest in grondonderzoek gecertificeerd conform de BRL 2000: VKB-protocol 2018 onder nummer 46293-2009-AQ-NLD-RvA.

Asbestinventarisaties en saneringsbegeleiding

Voor het verkrijgen van een sloopvergunning is een asbestinventarisatie conform de SC 540 een wettelijke verplichting. Daarnaast is een inventarisatie zinvol en bruikbaar in geval van onderhouds- of renovatiewerkzaamheden. Operationeel worden asbestinventarisaties uitgevoerd als onderdeel van de RI&E in het kader van de Arbo-wet. Tot slot kan een asbestinventarisatie ook worden gebruikt voor de waardebepaling van onroerend goed.

In het geval dat er asbest wordt aangetroffen biedt een risicobeoordeling volgens NEN 2991 uitsluitsel of betrokkenen/gebruikers in de huidige situatie worden blootgesteld aan en sprake is van gezondheidsrisico’s. Vormt het aanwezige asbest risico’s, dan moeten maatregelen worden genomen om deze risico’s weg te nemen.

Nadere uitwerking van deze maatregelen, inclusief het op kosten zetten, de aanbesteding en de begeleiding van de saneringswerkzaamheden, zijn zaken waarbij KWA veelvuldig betrokken is.

KWA Bedrijfsadviseurs is deskundig en heeft ruime ervaring met het uitvoeren van asbestinventarisaties, risicobeoordelingen, opstellen van kostenramingen en saneringsbegeleiding voor kleinere en eenvoudige tot complexe en omvangrijke projecten.

KWA is voor deze werkzaamheden SC 540 gecertificeerd onder nr. AO/046/4 en voert haar werkzaamheden uit volgens de geldende wet- en regelgeving.

Syndicate content