Over KWACertificeringen

KWA is voor diverse werkvelden gecertificeerd. Deskundigheid en veiligheid staan voorop in alles wat we doen. Hieronder vindt u een overzicht van onze certificaten.

NEN-EN-ISO 9001:2015

Wij beschikken over een gedocumenteerd en geïmplementeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens ISO 9001.

Download hier het ISO 9001-certificaat van KWA Bedrijfsadviseurs.

BRL SIKB 2000 en 6000

Wij voldoen aan de richtlijnen die gelden voor de uitvoering van veldwerk bij milieuhygi├źnisch bodemonderzoek en voor de milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg.

Download hier het BRL SIKB 2000-certificaat  (protocollen 2001, 2002 en 2018) van KWA Bedrijfsadviseurs.

Download hier het BRL SIKB 6000-certificaat (protocollen 6001 en 6002) van KWA Bedrijfsadviseurs.

BRL SIKB 11000

Wij voldoen aan de richtlijnen voor het ontwerp van het ondergrondse deel (open en gesloten) van bodemenergiesystemen.

Download hier het BRL SIKB 11000-certificaat van KWA Bedrijfsadviseurs.

Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070130

Per 1 maart 2017 is het certificatieschema voor het procescertificaat Asbestinventarisatie, bekend als SC540, vervangen door procescertificatieschema asbestinventarisatie en asbestverwijdering uit de Arbeidsomstandighedenregeling, Bijlage XIIIa behorend bij artikel 4.27. 

Download hier het procescertificaat Asbestinventarisatie van KWA Bedrijfsadviseurs.

 

 

Syndicate content