News

 • Energie

  Strenge toetsing Energie-EfficiencyPlannen in de energieconvenanten MJA3 en MEE

  Meer weten?
  Photo Bart Simons
  Bart Simons:
  033 422 13 40
  bs [at] kwa [dot] nl

  De Energie-EfficiencyPlannen (EEP’s) in de vorige ronde, in 2012, werden vrijwel allemaal door RVO.nl in één keer akkoord bevonden. Ingegeven door enerzijds de stevige doelen vanuit het Energieakkoord en de ambities ten aanzien van de CO2 -reductie in 2050 en anderzijds door het achterblijven van de energie-efficiencyverbeteringen door diverse industriële sectoren, is dat in de laatste ronde van de energieconvenanten wel anders: geen enkel EEP 2017-2020 is direct goedgekeurd.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Bart Simons ing. Bas Oldenhof

  Kennisgebied: Energie

  Geschreven op vrijdag 2 maart 2018 door ir. Bart Simons

 • Energie

  CO2-neutrale bedrijfsvoering moeilijk? Volg het 5-padenplan van KWA Bedrijfsadviseurs

  Meer weten?
  Photo Fons Pennartz
  Fons Pennartz:
  033 422 13 33
  amp [at] kwa [dot] nl

  Ook uw bedrijf heeft te maken met de opgelegde doelstellingen voor een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2030-2050. Dit lijkt nog ver weg, maar nu al houdt u bij vervanging van installaties, gebouwen en productieapparatuur rekening met deze doelstellingen.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Fons Pennartz

  Kennisgebied: Energie

  Geschreven op donderdag 18 januari 2018 door ir. Fons Pennartz

 • Kwaliteit

  Grote bouwondernemingen vernieuwen convenant om CO2 te besparen op bouwprojecten

  Meer weten?
  Photo Marcel van den Bovenkamp
  Marcel van den Bovenkamp:
  033 422 13 45
  mb [at] kwa [dot] nl

  Op donderdag 19 november 2015 tekenden 12 directeuren van prominente bouwondernemingen wederom het convenant CO2-projectplan, op het kantoor van initiatiefnemers CFE Nederland en Geka bouw (tegenwoordig DIMCO NV). Met het CO2-projectplan kan inzichtelijk worden gemaakt waar de CO2-reductie op bouwprojecten het beste plaats kan vinden en hoe dit georganiseerd en gemonitord kan worden. In het convenant ligt vast hoe de onderlinge samenwerking eruit ziet.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Marcel van den Bovenkamp M.Sc.

  Kennisgebied: Kwaliteit

  Geschreven op vrijdag 22 januari 2016 door Marcel van den Bovenkamp M.Sc.

 • Kwaliteit

  Nieuwe toetsingsnormen voor certificaten CO2-Prestatieladder

  Meer weten?
  Photo Marcel van den Bovenkamp
  Marcel van den Bovenkamp:
  033 422 13 45
  mb [at] kwa [dot] nl

  Bedrijven en instanties met een CO2-Prestatieladdercertificaat krijgen te maken met gewijzigde toetsingsnormen. In mei 2015 wordt de publicatie van het vernieuwde handboek 3.0 verwacht, met inhoudelijke en tekstuele aanpassingen en opgezet als een managementsysteem. De consequenties voor de reeds verkregen certificaten niveau 4 en 5, zijn het grootst.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Marcel van den Bovenkamp M.Sc.

  Kennisgebied: Kwaliteit

  Geschreven op maandag 9 maart 2015 door Marcel van den Bovenkamp M.Sc.

 • Kwaliteit

  Alle CO2-footprints-websites samengevoegd tot één

  Meer weten?
  Photo Marcel van den Bovenkamp
  Marcel van den Bovenkamp:
  033 422 13 45
  mb [at] kwa [dot] nl

  Opdrachtgevers stellen steeds vaker eisen aan hun leveranciers op het gebied van duurzaamheid. De CO2-Prestatieladder is daar een voorbeeld van. Onderdeel van de ladder is het opstellen van een CO2-footprint en het communiceren hierover.

  Om tegemoet te komen aan de communicatie-eis zijn er verschillende initiatieven ontstaan om de CO2-footprint online te plaatsen. Dus om alle CO2-footprints te kunnen vinden moest je naar verschillende portals toegaan.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Marcel van den Bovenkamp M.Sc.

  Kennisgebied: Kwaliteit

  Geschreven op vrijdag 15 november 2013 door Marcel van den Bovenkamp M.Sc.

Syndicate content