News

 • Bodem

  CROW 400 – eerste examens van start voor R-DLP

  Meer weten?
  Photo Suzanne Por
  Suzanne Por:
  033 422 13 24
  spo [at] kwa [dot] nl

  Sinds 1 januari 2018 mag al met de CROW 400 (werken in en met verontreinigde bodem) gewerkt worden. In de praktijk echter is dit tot op heden nog niet mogelijk voor saneringen waarvoor veiligheidsklasse Rood-vluchtig, Zwart niet-vluchtig en Zwart-vluchtig geldt.

  Voor deze zwaardere veiligheidsklassen moet een R-DLP (Register-Deskundige Leidinggevende Projecten) toezien op de uitvoering van de sanering.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por

  Kennisgebied: Bodem

  Geschreven op maandag 14 mei 2018 door ir. Suzanne Por

 • Bodem

  Informatiemiddagen CROW-publicatie 400 – Werken in en met verontreinigde bodem

  Meer weten?
  Photo Suzanne Por
  Suzanne Por:
  033 422 13 24
  spo [at] kwa [dot] nl

  Per 1 januari 2019 wordt de CROW 400 van kracht. Op dit moment bevinden we ons in de overgangstermijn van CROW 132 naar CROW 400. Deze overgangstermijn moeten we met elkaar gebruiken om ons de CROW 400 ‘eigen’ te maken. Er zijn een aantal belangrijke wijzigingen die voor veel bedrijven gevolgen hebben. En de nieuwe richtlijn heeft ook invloed en impact op uw bedrijfsvoering. Daarom deelt KWA regelmatig nieuws hierover en organiseren wij informatiemiddagen over dit onderwerp.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por

  Kennisgebied: Bodem

  Geschreven op vrijdag 2 februari 2018 door ir. Suzanne Por

 • Bodem

  Overgangstermijn CROW 400 ’Werken in of met verontreinigde grond’ verlengd tot 1 januari 2019

  Meer weten?
  Photo Suzanne Por
  Suzanne Por:
  033 422 13 24
  spo [at] kwa [dot] nl

  In de afgelopen periode heeft de CROW geconstateerd dat er veel onvolkomenheden zijn opgenomen in de CROW 400. De CROW heeft besloten tot een herdruk van deze publicatie.

  Naar verwachting is de herdruk van de CROW 400 beschikbaar vanaf 1 januari 2018. Op dat moment is ook de nieuwe rekentool beschikbaar. Deze tool biedt verschillende functionaliteiten en berekent, op basis van de verontreinigingssituatie, de van toepassing zijnde veiligheidsklasse.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por

  Kennisgebied: Bodem

  Geschreven op vrijdag 29 september 2017 door ir. Suzanne Por

 • Bodem

  Wijziging met betrekking tot subsidieregeling voor bodemsanering

  Meer weten?
  Photo Suzanne Por
  Suzanne Por:
  033 422 13 24
  spo [at] kwa [dot] nl

  Per 1 juli 2017 treedt het wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering in werking.

  Met onder andere de komst van de Omgevingswet is het van belang dat er een versnelling gaat komen van de bodemsanering van bedrijfsterreinen. Deze subsidieregeling en het wijzigingsbesluit gelden voor bedrijven die zich vóór 2008 hebben aangemeld voor de zogenaamde Bedrijvenregeling.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por

  Kennisgebied: Bodem

  Geschreven op vrijdag 5 mei 2017 door ir. Suzanne Por

 • Bodem

  CROW 400 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ – uitstel publicatiedatum

  Meer weten?
  Photo Suzanne Por
  Suzanne Por:
  033 422 13 24
  spo [at] kwa [dot] nl

  Zoals eerder aangekondigd worden de CROW 132 ‘Werken in of met verontreinigde grond’ en de CROW 307 ‘Kabels en leidingen in verontreinigde grond’ herzien en samengevoegd tot één nieuwe richtlijn (CROW 400).

  Tot eind november 2016 was er de mogelijkheid om commentaar te geven op de conceptteksten. In totaal zijn er ruim 100 reacties uit de sector gekomen. Om deze reacties goed te kunnen beoordelen en te verwerken is de publicatiedatum van de CROW 400 en de bijbehorende rekentool uitgesteld tot mei 2017.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por

  Kennisgebied: Bodem

  Geschreven op maandag 9 januari 2017 door ir. Suzanne Por

 • Bodem

  Verjaring van historische bodemverontreinigingen

  Meer weten?
  Photo Suzanne Por
  Suzanne Por:
  033 422 13 24
  spo [at] kwa [dot] nl

  Bodemverontreiniging is vaak een discussiepunt bij herontwikkeling en bij aan- en verkoop van locaties. Een bodemverontreiniging kan namelijk gezien worden als schade aan het ontroerend goed.

  Lees meer

  Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por

  Kennisgebied: Bodem

  Geschreven op donderdag 17 november 2016 door ir. Suzanne Por

Syndicate content