Home Milieu

Milieu

Afvalwaterzuivering voor de papierindustrie innoveert

Meer weten?
Photo Martin van der Slik
Martin van der Slik:
033 422 13 87
mvs [at] kwa [dot] nl

Industriewater Eerbeek B.V. is een afvalwaterzuiveringsbedrijf dat afvalwater van de papierindustrie in Eerbeek en omgeving zuivert. Industriewater Eerbeek B.V. gaat een installatie in bedrijf nemen van de firma PulsedHeat voor het verwerken van zuiveringsslib. Het gaat hierbij om een proef van drie tot vijf jaar, waarbij de haalbaarheid wordt onderzocht om zuiveringsslib te verwerken tot technisch calciumoxide dat onder andere in de (wegen-) bouw wordt toegepast. Wanneer de proef succesvol is betekent dit een aanzienlijke milieuwinst, omdat het slib niet langer als reststroom hoeft te worden afgevoerd. Een van de innovatieve aspecten van de installatie is de geringe omvang, waardoor de installatie zeer geschikt is om in de toekomst voor andere toepassingen lokaal te worden ingezet.

Het principe van de installatie is als volgt:

Het ontwaterde slib (ca. 45% drogestofgehalte) wordt middels een vijzel in de voordroogunit van de installatie gebracht en daar grotendeels gedroogd met restwarmte van een pulserende brander. De voordroging geschiedt zeer efficiënt bij 200-300°C door de pulserende frequentie van de luchtstroom. Het voorgedroogde materiaal wordt continu vanuit de droogkamer direct naar de brander geleid. Daar wordt het slib doorgedroogd en aansluitend wordt de biomassa in het slib (ca 50% van het droge slib) bij de hoge temperatuur van > 1000°C binnen tienden van seconden verbrand. Gelijktijdig met de verbranding wordt de grootste fractie van het anorganische deel van het slib (kalk) omgezet in het reactieve calciumoxide. De energetische waarde van het gedroogde slib is in principe voldoende groot om het proces van drogen en verbranden op gang te houden.

KWA Bedrijfsadviseurs B.V. heeft Industriewater Eerbeek B.V. ondersteund bij het verkrijgen van de benodigde milieuvergunning. Door een goede voorbereiding en vooroverleg met de gemeente Brummen is binnen een periode van circa zeven maanden de aanvraag opgesteld en de vergunning verleend.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Martin van der Slik

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op donderdag 3 maart 2011 door ing. Martin van der Slik

Share Share |

Syndicate content