Home Milieu

Milieu

Voldoet u aan het Activiteitenbesluit milieubeheer?

Meer weten?
Photo Hannah Meijer
Hannah Meijer:
033 422 13 89
ham [at] kwa [dot] nl

Sinds 1 januari 2013 hebben alle bedrijven in Nederland in meer of minder mate te maken met het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit besluit bevat ongeveer 1.500 voorschriften.

Weet u welke van deze voorschriften direct op uw bedrijf van toepassing zijn? Op welke wijze heeft u georganiseerd dat u aan deze voorschriften voldoet? Hoe gaat u om met de voortdurende wijzigingen in het Activiteitenbesluit?

KWA Bedrijfsadviseurs organiseert regelmatig een informatiebijeenkomst over dit thema. De volgende bijeenkomst staat gepland op dinsdag 11 september in Amersfoort.

Deze middag vertellen wij u ook over onze borgingsmethodiek (Makeonline), waarmee u op eenvoudige en praktische wijze kunt aantonen dat u voldoet en blijft voldoen aan het Activiteitenbesluit.

Voor meer informatie en/of uw aanmelding voor deze middag klikt u hier.

 

 

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : mr. Hannah Meijer Ir. Mieke Lucas

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op vrijdag 1 juni 2018 door mr. Hannah Meijer

Share Share |

Syndicate content