Home Asbest

Asbest

Informatiemiddag Asbest in de industrie

Meer weten?
Photo Walter IJbema
Walter IJbema:
033 422 13 22
wij [at] kwa [dot] nl

In veel huizen, kantoren en andere bouwkundige werken van voor 1994 is de kans groot dat er asbest is toegepast. Dit hoeft niet direct een risicovolle situatie te zijn, maar het is wel belangrijk om mogelijke bronnen inzichtelijk te maken, zodat de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Zo kan men kiezen voor beheersmaatregelen in plaats van saneren.

Asbest in de industrie

Naast bouwkundig toepassingen is asbest ook veel gebruikt in industriële installaties /machines (pakkingen, stoomketels, installaties, isolatie, elektriciteitskasten, enz.). Dit kan bij sloop, reparatie, onderhoud en revisie, onverwachte risico’s opleveren. Gebleken is dat nog veel bedrijven kampen met een asbestverleden.

Informatiemidag Asbest in de industrie

KWA heeft zich gespecialiseerd in industriële toepassingen en asbestbeheersplannen. Tijdens de informatiemiddag ‘Asbest in de industrie’ op 1 maart 2018, hebben wij alle wettelijke wijzigingen en het verplicht gebruik van LAVS (wat voor industriële toepassingen in de praktijk nogal wat onduidelijkheid geeft!) toegelicht.

De volgende onderwerpen kwamen aan bod:
  • Asbest in het algemeen
  • Asbest in de industrie
  • Laatste wettelijke wijzigingen
  • LAVS
  • Asbestherkenning
  • Asbestbeheersplannen

Aan de hand van casussen en een stukje asbestherkenning, hebben wij de deelnemers praktische handvatten meegegeven.

Meer weten?

In september organiseren wij opnieuw een informatiemiddag Asbest in de industrie.

Heeft u nu al vragen, neemt u dan vooral contact op met onderstaande adviseurs.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Walter IJbema Hendrik Koudijs

Kennisgebied: Asbest

Geschreven op vrijdag 9 maart 2018 door ing. Walter IJbema

Share Share |

Syndicate content