Home Bodem

Bodem

Wijziging met betrekking tot subsidieregeling voor bodemsanering

Meer weten?
Photo Suzanne Por
Suzanne Por:
033 422 13 24
spo [at] kwa [dot] nl

Per 1 juli 2017 treedt het wijzigingsbesluit financiële bepalingen bodemsanering in werking.

Met onder andere de komst van de Omgevingswet is het van belang dat er een versnelling gaat komen van de bodemsanering van bedrijfsterreinen. Deze subsidieregeling en het wijzigingsbesluit gelden voor bedrijven die zich vóór 2008 hebben aangemeld voor de zogenaamde Bedrijvenregeling.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
  • Bedrijven die willen aansluiten op de gebiedsgerichte aanpak van grondwaterverontreiniging kunnen hun verantwoordelijkheid voor de sanering tegen betaling van een afkoopsom overdragen aan de gebiedsbeheerder. Op deze manier is het binnen de subsidieregeling mogelijk om de pluim van de grondwaterverontreiniging af te kopen.
  • In plaats van een éénmalig financieel voorschot is momenteel tweemaal een voorschot mogelijk.
  • Saneringsplan / BUS-melding dient uiterlijk 31 december 2023 te zijn ingediend. Indien dit niet tijdig gebeurt, is de consequentie dat de aanvraag voor subsidieverlening wordt afgewezen.
  • Het indienen van een subsidieaanvraag dient voor 1 januari 2025 te hebben plaatsgevonden.
  • Het indienen van een verzoek tot subsidievaststelling dient uiterlijk 31 december 2029 te zijn gebeurd.
  • De sanering dient voor 1 januari 2030 te zijn afgerond. Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por Kennisgebied: Bodem Tags:

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por

Kennisgebied: Bodem

Geschreven op vrijdag 5 mei 2017 door ir. Suzanne Por

Share Share |

Syndicate content