Home Milieu

Milieu

Voldoet u al aan de emissiegrenswaarden van het Activiteitenbesluit?

Meer weten?
Photo Mieke Lucas
Mieke Lucas:
033 422 13 85
ml [at] kwa [dot] nl

Op 1 januari 2016 is het normatieve deel van de Nederlandse Emissierichtlijn (NeR) opgenomen in het Activiteitenbesluit. Sindsdien is afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit (Algemene luchtvoorschriften) van toepassing op alle inrichtingen. Momenteel is er nog sprake van een overgangssituatie, waarbij vergunningvoorschriften voor emissies naar lucht nog enige tijd als tijdelijke maatwerkvoorschriften gelden.

Op 1 januari 2019 vervallen deze tijdelijke maatwerkvoorschriften en gelden de bepalingen van het Activiteitenbesluit voor uw bedrijf.

Wat zijn de consequenties voor uw bedrijf?

In veel gevallen zijn in de huidige vergunningen, emissiegrenswaarden uit de NeR opgenomen. Aangezien de NeR integraal is overgenomen in het Activiteitenbesluit, zijn in dat geval de emissiegrenswaarden uit uw vergunning gelijk aan de emissiegrenswaarden van het Activiteitenbesluit. Hetzelfde geldt voor de meetverplichtingen.

Let op: uw vergunningvoorschriften vervallen, daarvoor in de plaats komen de bepalingen van het Activiteitenbesluit.

Op grond van het Activiteitenbesluit zijn voor IPPC-installaties de BBT-conclusies voor de emissies naar lucht van toepassing, als tenminste relevante BBT-conclusies voor emissies naar lucht voorhanden zijn. Zijn er geen BBT-conclusies voor de emissies naar lucht, dan is afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit van toepassing.

Als in uw vergunning afwijkende of geen emissiegrenswaarden zijn opgenomen en u onderneemt geen actie, dan moet u vanaf 1 januari 2019 voldoen aan de emissiegrenswaarden van het Activiteitenbesluit. In geval u, met reden, wil afwijken van het Activiteitenbesluit, kunt u maatwerkvoorschriften aanvragen.

Wat moet u doen?

Breng uw luchtemissies in kaart en bepaal wat hierover in uw vergunning is opgenomen. Vergelijk dit met de eisen die het Activiteitenbesluit stelt. Indien hier verschil in zit, bepaal dan in hoeverre u hieraan kunt voldoen. Indien dit niet het geval is dan kunt u, in bepaalde gevallen, maatwerk aanvragen.

Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u weten wat de consequenties zijn voor uw luchtemissies? Neem dan contact op met een van ononderstaande specialisten.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Ir. Mieke Lucas ing. Louis van Deutekom

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op donderdag 3 mei 2018 door Ir. Mieke Lucas

Share Share |

Syndicate content