Home Milieu

Voldoet u aan de nieuwe werkplek-etiketteringseisen?

Meer weten?
Photo Marlies Huijbers
Marlies Huijbers:
033 422 13 76
mhu [at] kwa [dot] nl

Per 1 juni 2017 gelden nieuwe werkplek-etiketteringseisen met betrekking tot verpakkingen waarin gevaarlijke stoffen zitten. Naast het feit dat op de verpakking van de gevaarlijke stof de officiële naam en de relevante gevaarlijke bestanddelen opvallend en goed leesbaar moeten zijn, moeten ook de juiste gevarenpictogrammen, signaalwoorden en gevaarsaanduidingen worden vermeld.

Reden voor de datum van 1 juni 2017 is dat per deze datum gevaarlijke stoffen én mengsels moeten zijn ingedeeld op grond van de EG-Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (ook wel CLP-verordening genoemd).

In de Arbeidsomstandighedenregeling wordt aangegeven hoe de verpakking er precies moet uitzien. Zo moeten de vorm, kleur en grootte van een gevarenpictogram en andere aanduidingen, afmetingen hebben die voldoen aan de eisen van bijlage I, deel 1.2.1 van de CLP-verordening. Ook moeten de gevarenpictogrammen, signaalwoorden of gevarenaanduidingen bij elkaar op het etiket zijn geplaatst. Daarnaast is het bijvoorbeeld ook belangrijk dat het gevarenpictogram duidelijk afsteekt en dat de aanduidingen goed leesbaar zijn.

Europese Verordeningen zijn direct bindend. In de Arbeidsomstandighedenregeling wordt ook aangegeven dat leidingen die gevaarlijke stoffen en mengsels bevatten of waardoor deze stoffen en mengsels (zoals aardgas, zoutzuur en natronloog) worden getransporteerd, moeten voldoen aan de CLP-Verordening. Dit betekent dat u ervoor moet zorgen dat uw verpakkingen voldoen aan de etiketteringseisen van de CLP-Verordening, maar dat ook uw leidingen aan deze eisen moeten voldoen.

Wilt u ook op de hoogte blijven van toekomstige wijzigingen?

Via Makeonline wet- en regelgeving houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de relevante wijzigingen voor uw specifieke bedrijfsvoering. Wij informeren u graag - vrijblijvend - over de voordelen van een abonnement op Makeonline wet- en regelgeving voor uw bedrijf.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : mr. Marlies Huijbers ing. Jildou de Jong

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op donderdag 27 juli 2017 door mr. Marlies Huijbers

Share Share |

Syndicate content