Home Asbest

Asbest

Uitzonderingsregeling risicoklasse 2A verruimd voor asbestcementtoepassingen

Meer weten?
Photo Hendrik Koudijs
Hendrik Koudijs:
033 422 13 19
ko [at] kwa [dot] nl

In de Arboregeling (artikel 4.30) zijn al drie uitzonderingsregels vermeld voor de eindcontrole van saneringen uitgevoerd in risicoklasse 2A. Het ministerie van SZW heeft aangekondigd dat er per 1 mei 2017 een vierde uitzondering bijkomt.

Het gaat om de volgende uitzonderingsregels:
  1. Kleine losliggende oppervlakken onbeschadigd product waarvoor geen bewerkingen nodig zijn met een oppervlak van maximaal 2,5m2.
  2. Verwijdering van asbesthoudend materiaal dat maximaal 2 massaprocent amfibole asbestvezels actinoliet, amosiet, anthophylliet, tremoliet en crocidoliet bevat.
  3. Een asbestverwijdering waarbij gedurende de duur van de asbestverwijderingswerkzaamheden, tussen de asbesttoepassing en de werknemer die de verwijdering uitvoert een niet-betreedbare afscheiding aanwezig is, waarmee de asbesttoepassing in zijn geheel lekvrij omsloten wordt.
  4. Vanaf 1 mei wordt deze uitzondering toegevoegd: ‘verwijdering van leidingen, buizen en kanalen van asbestcement die niet volledig in beton gestort zijn’.

Bij de verwijdering van asbesttoepassingen in risicoklasse 2A moet in de eindbeoordeling bij binnensituaties door middel van een luchtmeting worden getoetst of de concentratie van asbestvezels in de lucht lager is dan 2.000 vezels/m3. Dat volgt uit artikel 4.53c van het Arbobesluit. Om dat te kunnen aantonen moeten de luchtmonsters met Scanning Elektronen Microscopie (SEM) worden geanalyseerd.

Voor de uitzonderingen zoals hierboven genoemd, mag in de eindbeoordeling worden getoetst aan de toetswaarde van 2.000 vezels/m3, zoals ook voor risicoklasse 2 geldt. In die situaties worden de luchtmonsters geanalyseerd met Fasecontrast Microscopie (FCM). Deze wijziging van de Arboregeling wordt naar verwachting volgende week gepubliceerd in de Staatcourant.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Hendrik Koudijs

Kennisgebied: Asbest

Geschreven op dinsdag 25 april 2017 door Hendrik Koudijs

Share Share |

Syndicate content