Home Milieu

Schakeldag 2017: De kracht van samenwerken

Meer weten?
Photo Hannah Meijer
Hannah Meijer:
033 422 13 89
ham [at] kwa [dot] nl

Op 29 juni 2017 vond de Schakeldag 2017 plaats, met als thema de kracht van samenwerken, in relatie tot de Omgevingswet. Wat gaat er allemaal veranderen? Hoe werken de onderliggende besluiten? Welke besluiten en regelingen gaat de Rijksoverheid nog opstellen? Wat komt er in die besluiten en regelingen te staan?

Tijdens deze dag waren er diverse workshops met uiteenlopende onderwerpen, waarin, naast de Omgevingswet, ook werd ingegaan op de onderwerpen lucht, geluid, externe veiligheid, asbest, afval, bodem, water en natuur.

KWA-adviseurs Monique Soeters, Hannah Meijer en Marlies Huijbers hebben de Schakeldag bijgewoond en deelgenomen aan diverse workshops. Zij zijn weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en digitale hulpmiddelen.

De ontwikkeling van de Omgevingswet en onderliggende besluiten en regelingen gaat verder. Zo is de Rijksoverheid bezig met het opstellen van de Omgevingsregeling en de Aanvullingsbesluiten bodem en geluid. De Rijksoverheid streeft ernaar de voornoemde besluiten dit najaar ter consultatie voor te leggen. Met name overheden zijn nu aan zet om hun beleid in overeenstemming met de Omgevingswet te brengen. Wij adviseren bedrijven om de ontwikkelingen in de gaten te houden.

Dit najaar organiseren wij weer een informatiebijeenkomst Omgevingswet in Amersfoort en in Rotterdam en praten u daar graag bij over alle ontwikkelingen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : mr. Hannah Meijer ing. Monique Soeters mr. Marlies Huijbers

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op dinsdag 11 juli 2017 door mr. Hannah Meijer

Share Share |

Syndicate content