Home Water

Water

Schadepreventief ontwerpen, een effectieve manier om kosten te voorkomen

Meer weten?
Photo Frank de Vos
Frank de Vos:
033 422 13 15
fdv [at] kwa [dot] nl

Veel schade door corrosie of erosie is te voorkomen door al in de ontwerpfase van een installatie beter te kijken naar de toepasbaarheid van gebruikte materialen. En dit te combineren met de producten waar het materiaal mee in aanraking komt, zoals water, voedingsmiddelen of chemische producten. Een goed basisontwerp, oftewel een installatie die goed is ontworpen, is over de gehele levensduur altijd goedkoper in onderhoud.

In een installatie kan het materiaal zich anders gaan gedragen doordat lokale omstandigheden, zoals druk, vochtigheid en temperatuur, veranderen. Het veranderen van deze lokale omstandigheden geeft afwijkingen van het reguliere corrosiegedrag van materialen. Zo is het mogelijk dat chloride spanningscorrosie optreedt wanneer in een rvs warmtewisselaar de temperatuur van het chloride-houdende water stijgt als gevolg van een verminderde warmteoverdracht. Vervuiling van de warmtewisselaar kan een oorzaak zijn voor de verminderde warmteoverdracht.

De verandering in lokale omstandigheden wordt vaak onderschat als het gaat om gecombineerde water-/stoomsystemen, zoals een spuitank. Zo zien wij in de praktijk regelmatig dat de leiding van de spuiklep naar de spuitank berekend is op transport van ketelwater, maar niet op stoom. Direct na de spuiklep is de druk echter vaak atmosferisch, zodat het ketelwater na de spuiklep flasht en een veel groter volume aanneemt. Dit resulteert in een veel hogere snelheid in de leiding. Als er dan ook nog enkele bochten in het leidingwerk zitten, zullen de waterdruppels (meegevoerd ketelwater) voor erosieschade (lekkage) zorgen.

Dit is slechts één voorbeeld van een schade die te voorkomen is door een goede dimensionering in de ontwerpfase. Los van de overlast én mogelijk gevaar voor de medewerkers, is het achteraf aanpassen van de situatie altijd duurder dan meteen goed aanleggen.

KWA merkt dat steeds meer bedrijven het belang van schadepreventie erkennen. We zitten daardoor in toenemende mate bij opdrachtgevers aan tafel om tot een juist ontwerp en een juiste materiaalkeuze te komen. Onze jarenlange kennis van schadegevallen komt goed van pas in de ontwerpfase en helpt kosten in de toekomst voorkomen. Met als uiteindelijke gevolg dat de Total Cost of Ownership daalt en betrouwbaarheid en beschikbaarheid van installaties hoger worden.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : drs. Frank de Vos

Kennisgebied: Water

Geschreven op vrijdag 14 april 2017 door drs. Frank de Vos

Share Share |

Syndicate content