Home Bodem

Bodem

Puin in de grond maakt locatie asbestverdacht

Meer weten?
Photo Suzanne Por
Suzanne Por:
033 422 13 24
spo [at] kwa [dot] nl

Onlangs heeft de Raad van State een uitspraak gedaan dat een locatie in principe asbestverdacht is als er puin in de grond wordt aangetroffen. Deze uitspraak heeft gevolgen voor adviesbureaus en opdrachtgevers.

Zo heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) naar alle adviesbureaus en bevoegde gezagen een brief gestuurd. In deze twee brieven heeft de ILT het standpunt ingenomen dat grond waarin puin aanwezig is, ongeacht de mate van puin, verdacht is op het voorkomen van asbest. Tenzij gemotiveerd aangegeven kan worden dat deze grond als onverdacht beschouwd kan worden. Locaties die verdacht zijn op het voorkomen van asbest, dienen onderzocht te worden op basis van de NEN 5707 (grond) of NEN 5897 (puin).

Uit ervaring blijkt dat op veel locaties puin in de grond wordt aangetroffen. Aangezien in veel gevallen niet voldoende onderbouwd kan worden dat het aangetroffen puin als asbest-onverdacht beschouwd kan worden, dient u als opdrachtgever rekening te houden met aanvullend asbestonderzoek.

Momenteel kunnen alle laboratoria de grote toename aan asbest-analyses niet aan, waardoor het langer duurt voordat de analyseresultaten beschikbaar zijn. Wij bevelen dan ook aan om het uitvoeren van een bodemonderzoek tijdig op te starten.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por

Kennisgebied: Bodem

Geschreven op vrijdag 5 mei 2017 door ir. Suzanne Por

Share Share |

Syndicate content