Home Milieu

Milieu

PGS Nieuwe Stijl

Meer weten?
Photo Louis van Deutekom
Louis van Deutekom:
033 422 13 84
lvd [at] kwa [dot] nl

In de tweede helft van 2017 worden maar liefst vijftien PGS-richtlijnen in de Nieuwe Stijl, voor commentaar gepubliceerd. Het doel is om de definitieve versies, na het verwerken van het commentaar, voor 1 januari 2018 door de programmaraad te hebben vastgesteld. Pas na goedkeuring van het Bestuurlijk Omgevingsberaad, worden deze versies gepubliceerd.

Voor alle commentaarversies PGS Nieuwe Stijl kunnen alleen verbetervoorstellen ingediend worden die betrekking hebben op:
 • scenario's
 • doelen
 • inhoudelijk gewijzigde maatregelen ten opzichte van de huidige PGS
 • PGS-specifieke teksten

Verbetervoorstellen die betrekking hebben op andere onderdelen dan voornoemd worden wel verzameld, maar niet behandeld bij deze herziening/omzetting naar PGS Nieuwe Stijl.

Onderstaande PGS-richtlijnen worden vanaf de vroege zomer als concept gepubliceerd (niet per se in deze volgorde):
 • 7 Opslag van vaste minerale anorganische meststoffen
 • 8 Organische peroxiden: opslag
 • 9 Cryogene gassen: opslag van 0,15 m3 - 100 m3
 • 12 Ammoniak: opslag en verlading
 • 13 Ammoniak als koudemiddel in koelinstallaties en warmtepompen
 • 16 en 23 LPG (samengevoegd): afleverinstallaties en vulstations voor flessen en ballonvaarttanks
 • 19 Propaan en butaan: opslag
 • 26 Gecomprimeerd aardgas: veilig stallen en repareren van voertuigen
 • 28 Vloeibare brandstoffen: ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • 30 Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties
 • 33-1 en 2 (samengevoegd): Aardgas-afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor motorvoertuigen en Aardgas-afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor vaartuigen
 • 35 Waterstoftankstations

Heeft u belangen bij de genoemde PGS-richtlijnen? Houdt dan de publicaties van de commentaarversies goed in de gaten, zodat u hier tijdig op kunt reageren.

Meer weten over PGS 15 Nieuwe stijl? Neem contact op met onderstaande adviseur.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Louis van Deutekom

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op donderdag 1 juni 2017 door ing. Louis van Deutekom

Share Share |

Syndicate content