Home Milieu

Milieu

Oog voor innovatie én omgeving

Meer weten?
Photo Martin van der Slik
Martin van der Slik:
033 422 13 87
mvs [at] kwa [dot] nl

Industriewater Eerbeek bv (verder IWE) zuivert het afvalwater van de Eerbeekse papierindustrie. De hoogwaardige zuivering verwerkt een vuilvracht die te vergelijken is met de vuilvracht van een stad als Utrecht. De omgeving én het milieu hebben hierbij continu aandacht. Door optimalisatie en innovatie draagt het bedrijf bij aan de duurzaamheidsgedachte, met aandacht voor hergebruik van biogas, water, reductie van het energiegebruik en het vrijkomen van afval.

Het zuiveren van het afvalwater van de Eerbeekse papierfabrieken Neenah Coldenhove, DS Smith Paper De Hoop en Mayr-Melnhof Eerbeek B.V., is al circa zestig jaar de kernactiviteit van IWE. Door het ontwikkelen en toepassen van innovaties, levert IWE tegenwoordig biogas én gezuiverd water terug aan DS Smith. ,,Naast de technologische ontwikkelingen, willen we ook een goede werkgever én buurman zijn,” stelt directeur Walter Hulshof.

Geur bestrijden

Toen Hulshof rond de eeuwwisseling als directeur aantrad bij IWE, was het herstellen van de relatie met de omgeving het eerste actiepunt. ,,Destijds stonk de zuivering en dat was voor medewerkers en de omgeving allerminst prettig. We kozen voor een bronaanpak om te voorkomen dat stank zich kon verspreiden naar de omgeving. Het afdekken van diverse procesonderdelen, in combinatie met het plaatsen van een anti bulking reactor (tussenbeluchting) na de anaerobe zuivering, resulteerde binnen enkele maanden tot een enorme verbetering. Sinds die tijd informeren we de omgeving en de gemeente over onze acties. Deze open communicatie maakt dat betrokkenen kritisch zijn, maar wel met een positief meewerkende houding.”

Met de anaerobe zuivering is het hart van de afvalwaterzuivering genoemd. ,,De anaerobe zuiveringsstap is inderdaad belangrijk. Daarom willen we op korte termijn de UASB (upflow anaerobic sludge blanket) uit 2006, vervangen door een meer moderne ECSB (external circulation sludge bed). Ik verwacht geen significante toename van de biogasproductie, maar wel een lager energiegebruik in de nageschakelde aerobe zuiveringen en minder slibproductie.”

Knellende wetgeving

Aan het afvalwater van de papierindustrie dienen, voor een optimaal zuiveringsproces, nutriënten te worden toegevoegd. ,,Dit kan met chemicaliën, maar wij gebruiken reststromen van andere bedrijven. Qua duurzaamheid een prima oplossing. De wetgeving vormt echter een obstakel voor dergelijk hergebruik. Na overleg zagen ook de gemeente Brummen en Rijkswaterstaat dit in en kregen we toestemming voor deze specifieke toepassing.”

KWA wordt regelmatig ingeschakeld door IWE voor wat betreft vergunningsvraagstukken. ,,We hebben onlangs een nieuwe omgevingsvergunning verkregen, maar dit was niet altijd eenvoudig. Mijn ervaring leert dat verduurzaming niet alleen technologisch is, daar heb je ook wetgeving voor nodig. Die wetgeving hoeft niet vooruit te lopen, maar moet ook niet remmend werken. Sommige aspecten ga ik nooit begrijpen, zoals wanneer het gaat om mogelijkheden tot duurzaam gebruik, zoals ons biogas, met een knelpunt vanuit de wetgeving.”

Terugleveren biogas

In de normale situatie is de levering van biogas aan DS Smith een mooi voorbeeld van de circulaire economie. ,,IWE levert sinds 2016 het uit afvalwater geproduceerde biogas terug aan DS Smith. Met hun installatie benutten zij bijna 100% van de energie-inhoud van het biogas als aardgasvervanger in hun zeer efficiënte warmtekrachtcentrale, waarbij elektriciteit en warmte volledig gebruikt kunnen worden.”
De wetgeving gaat echter knellen als DS Smith geen biogas kan afnemen wegens storingen. ,,We kunnen dan zelf elektriciteit opwekken met een verbrandingsmotor, maar dat mag slechts 500 uur per jaar. Dat vind ik vreemd. In plaats van elektriciteit opwekken, moeten we dan biogas affakkelen. Volgens mij is het milieu daar niet bij gebaat.”  

Doorzettingsvermogen

Hulshof en IWE zijn echter doorzetters. ,,Sinds vorig jaar leveren we gezuiverd afvalwater terug aan DS Smith. Dat was een lang en intensief traject, waarbij de inzet van de betrokkenen en de verkregen subsidies uiteindelijk hebben geleid tot een mooi resultaat.”
Een belangrijk aspect van het terugleveren is het ontharden van het gezuiverde afvalwater. ,,We hebben zelf een chemievrije techniek ontwikkeld en een installatie gebouwd, om de hardheid op het gewenste niveau te krijgen. Deze installatie levert daarnaast kalk dat te gebruiken is in de landbouw.”

Momenteel wordt circa 100 m3/uur retourwater gebruikt door DS Smith, maar op termijn kan dit oplopen tot 200 m3/uur. ,,Het gebruik van retourwater leidt tot een afname van het energie- en chemicaliëngebruik binnen het papierproces. Op termijn zal daarnaast het gebruik van grondwater deels worden vervangen door retourwater.”

Toekomstplannen

IWE staat echter niet stil qua onderzoeken en innovaties. ,,De met ondersteuning van KWA verkregen nieuwe omgevingsvergunning geeft ons ruimte voor onderzoek en dat is een grote vooruitgang. We willen zelf slibstromen opwaarderen tot grondstof. Bijvoorbeeld door het te drogen, pelletiseren, verbranden en de vrijkomende warmte nuttig te gebruiken voor het droogproces. Dat leidt tot een reductie van onze afvalstroom, zonder dat we extra externe energie gebruiken.”

Het verkrijgen van ruimte in de vergunning om testen en onderzoeken te doen, was volgens KWA-adviseur Martin van der Slik een belangrijk punt in de aanvraag. ,,KWA helpt bedrijven bij het aanvragen van de bestaande en toekomstige activiteiten. Een aanvraag moet leiden tot een vergunning met voldoende flexibiliteit om initiatieven te ontplooien, zeker als het gaat om onderzoeken naar duurzaamheidsontwikkelingen, zoals bij Industriewater Eerbeek."

Het opwaarderen van slibstromen en het haalbaarheidsonderzoek naar toepassing van zonne-energie voor IWE, zijn projecten voor de kortere termijn. Een project voor de langere termijn is het terugwinnen van zwavel uit de biogas-ontzwavelingsinstallatie. ,,We winnen nu al zuiver zwavel in slurry vorm; geschikt voor de druiven- en cranberryteelt als het in poedervorm beschikbaar komt. Ik denk dat die optimalisatie mogelijk is, dus staat dat nog op het to-do-lijstje voor de toekomst.”

Walter Hulshof blijft enthousiast op zoek naar ideeën en mogelijkheden om bij te dragen aan innovaties. ,,Er zijn nog voldoende stappen te zetten om te komen tot een circulaire economie. De technologie ontwikkelt zich continu en bij IWE werken we graag aan vernieuwingen. Kennis ontwikkelen en kennis delen staan bij ons wat dat betreft hoog in het vaandel, samen met een open communicatie naar de omgeving.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Martin van der Slik

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op dinsdag 26 juni 2018 door ing. Martin van der Slik

Share Share |

Syndicate content