Home Veiligheid

Veiligheid

Moet ik een ‘ATEX-verantwoordelijke persoon’ binnen de organisatie hebben?

Meer weten?
Photo Fokko van de Koppel
Fokko van de Koppel:
033 422 13 78
fk [at] kwa [dot] nl

Moet ik als bedrijf een ATEX-deskundige of ATEX-verantwoordelijke binnen mijn bedrijf hebben? En zo ja, waar in de wet staat dit dan beschreven? Wat moet deze persoon dan aan opleiding hebben? Deze vragen worden regelmatig gesteld en de antwoorden blijken nog niet zo simpel te zijn.

De wetgeving in Nederland is op dit vlak niet duidelijk. Een explosieveiligheidsdocument wordt gezien als een verdiepende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en valt dus onder artikel 5 van de arbeidsomstandighedenwet. Hierin staat beschreven dat in een RI&E aandacht moet worden besteed aan de toegang van werknemers tot een deskundige werknemer of persoon.Dit betekent dus dat er op het gebied van explosieveiligheid een persoon moet zijn waar werknemers naartoe kunnen om informatie te halen, zodat het werk veilig kan worden uitgevoerd. Er staat echter niet beschreven welk kennisniveau deze medewerker of persoon dient te hebben.

Door het Major Hazard Control team van inspectie SZW wordt een lijst gebruikt op het gebied van ATEX, voor het inspecteren van Brzo-bedrijven. Deze lijst geeft de inspecteur handvatten om binnen een bedrijf zaken rond ATEX te kunnen controleren. Het volgende staat beschreven omtrent ATEX-verantwoordelijkheid / -deskundigheid:

‘Verifieer welke criteria het bedrijf heeft gehanteerd voor de terzake deskundig persoon. Opmerking: Een terzake deskundig persoon mag ook een externe zijn. Opmerking: De term ‘deskundig persoon’ is in de arbowet onbenoemd, maar er moet door het bedrijf wel invulling aan worden gegeven.'

Hier vinden we terug dat er een ATEX-deskundig persoon beschikbaar moet zijn binnen de organisatie. Maar welke kennis deze persoon zou moeten hebben, is niet opgenomen. Omdat de wet- en regelgeving geen uitkomst biedt, is het belangrijk om praktisch om te gaan met deze ATEX-deskundigheid. Kleine organisaties of organisaties met relatief weinig explosierisico’s kunnen gemakkelijk gebruik maken van een externe adviseur. Grote organisaties of organisaties met relatief grote explosierisico’s doen er verstandig aan om deze ATEX-deskundige zelf in huis te hebben.

Ook het opleidingsniveau is afhankelijk van de grootte van en de aanwezige explosierisico’s binnen een bedrijf. Voor de kleine bedrijven is het belangrijk dat in ieder geval de basiskennis rondom explosiegevaar aanwezig is (dit is het herkennen van explosiegevaar en het opstellen van een zoneringsplan). Terwijl het bij organisaties met complexe processen en explosierisico’s belangrijk is dat er een diepgaander kennisniveau aanwezig is (hierbij moet gedacht worden aan kennis van inspecties, mechanische ontstekingsbronnen en het ontwerp van ATEX-installaties).

Naast de inhoudelijke kennis van ATEX is het van belang dat er ook kennis is over de werklocaties, de werkomstandigheden, de installatie, de toe te passen werkmethode en de te gebruiken gereedschappen en hulpmiddelen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Fokko van de Koppel BPM

Kennisgebied: Veiligheid

Geschreven op dinsdag 6 februari 2018 door Fokko van de Koppel BPM

Share Share |

Syndicate content