Home Kwaliteit

Maastunnel: we gaan los

Meer weten?
Photo Ursula Looman
Ursula Looman:
033 422 13 66
ul [at] kwa [dot] nl

Na anderhalf jaar voorbereiding was het afgelopen dinsdag zover: de eerste tunnelbuis van de Maastunnel is door de gemeente Rotterdam overgedragen aan de aanneemcombinatie Aanpak Maastunnel (bestaande uit de TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros), om gerenoveerd en gerestaureerd te worden. Zie voor de overdracht van de sleutels het nieuwsbericht op de website van Mobilis. KWA draagt haar steentje bij door de rol van kwaliteitsmanager in de projectorganisatie te vervullen.

De werkzaamheden bestaan uit groot onderhoud aan de betonconstructie en de tunneltechnische installaties, een upgrade van de tunnel in het kader van tunnelveiligheid én de restauratie van het monument. De renovatie is noodzakelijk omdat in 2011 is geconstateerd dat het beton door de jaren heen is aangetast. Daarnaast moet de tunnel in 2019 voldoen aan de nieuwe wet Tunnelveiligheid.

De gemeente Rotterdam koos de TBI-combinatie na een zorgvuldige tenderfase, waarin na een eerste ronde vijf en later twee gedegen partijen overbleven. Omdat de renovatie van de oude, kilometerslange tunnel een ingewikkelde klus is, heeft de opdrachtgever bewust gekozen voor de relatief zeldzame vorm van een coöperatief samenwerkingsmodel. Binnen deze contractvorm is speciale aandacht voor planning, kwaliteit, integraliteit en samenwerking. De gemeente en de bouwpartner vormen samen één projectbureau en maken zo optimaal gebruik van elkaars expertise, maar met gescheiden verantwoordelijkheden.

Ursula Looman van KWA Bedrijfsadviseurs vervult de rol van kwaliteitsmanager in de TBI-projectorganisatie. Zij heeft het managementsysteem van Mobilis omgevormd naar een projectmanagementsysteem dat zowel voldoet aan ISO 9001, als aan de specifieke proceseisen uit het contract en de beloftes uit het EMVI-plan. Met name de ontwerp-, omgevingsmanagement- en contractmanagementprocessen vroegen aanpassing om te voldoen aan de overeengekomen integraliteits- en samenwerkingseisen. Door dit in nauw overleg met de proceseigenaren te doen en aan te laten sluiten bij de wijze waarop de configuratiemanagementtool Relatics is ingericht, is een praktisch werkend managementsysteem ontstaan.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Ursula Looman

Kennisgebied: Kwaliteit

Geschreven op donderdag 20 juli 2017 door ir. Ursula Looman

Share Share |

Syndicate content