Home Kwaliteit

Kwaliteit

MVO Prestatieladder: blijkt dat we al heel veel doen!

Meer weten?
Photo Walter IJbema
Walter IJbema:
033 422 13 22
wij [at] kwa [dot] nl

ISO 26000 en de MVO Prestatieladder

In 2010 werd na een jarenlange voorbereiding de ISO 26000-richtlijn van kracht. Een richtlijn die ondernemingen handvatten geeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze ondernemingen kunnen door middel van een zelfverklaring aangeven hoe zij invulling hebben gegeven aan de richtlijn. Vaak werd deze zelfverklaring nog onafhankelijk getoetst, maar het gaf nooit een formele bevestiging in bijvoorbeeld de vorm van certificatie. Met de MVO Prestatieladder is daar verandering in gekomen.

De MVO Prestatieladder biedt ondernemingen de mogelijkheid om hun inspanningen ten aanzien van maatschappelijk ondernemen inzichtelijk te maken en te laten certificeren. De ladder kent 5 niveaus. Niveau 1 t/m 3 leidt naar het hoogst haalbare in de branche. Niveau 4 en 5 is nog meer stakeholder- en ketengericht.

Imbema Holland B.V. en MVO

Begin 2018 heeft KWA Imbema Holland B.V. ondersteund bij het zetten van de eerste stappen naar certificatie volgens de MVO Prestatieladder.

Imbema Holland B.V. is een ambitieus familiebedrijf dat handelt in hoogwaardige onderdelen op het gebied van water, gas en elektra. De onderneming is ISO 9001-gecertificeerd en realiseert zich dat de markt steeds meer eisen stelt aan leveranciers en producenten ten aanzien van duurzaamheid. Samen met de gedreven en vakkundige KAM-manager van de onderneming hebben we een positiebepaling uitgevoerd (GAP-analyse) om te kijken waar het bedrijf staat ten aanzien van MVO en wat er nog moet gebeuren om minimaal niveau 3 van de MVO Prestatieladder te kunnen halen. Daarnaast is er een interactieve workshop met het management georganiseerd om een visie ten aanzien van duurzaamheid te bepalen.

Wat heeft het opgeleverd?

De resultaten waren toch wel verrassend! Uit de analyse blijkt dat het bedrijf al veel doet op het gebied van MVO, maar daarin toch wel heel bescheiden is. De komende periode worden de resultaten en indicatoren verder uitgewerkt en kan in het najaar de certificatieaudit plaatsvinden. Daarnaast is besloten om in het uitwerkingsproces de ISO 14001-certificering nog even ‘mee te pakken’.

Zo zie je dat de MVO Prestatieladder kansen biedt om je als onderneming te positioneren op de markt waarin duurzaam ondernemen een steeds meer bepalende factor wordt.

Kortom

Bedrijven die al ‘omgevingsbewust’ ondernemen doen vaak al meer aan MVO dan zij zelf in de gaten hebben. De MVO Prestatieladder maakt dat nog eens mooi inzichtelijk.

Het laat zien wat je drijfveren zijn ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe je nog verder kunt verbeteren. Hiermee versterk je zeker je positie in de markt.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Walter IJbema

Kennisgebied: Kwaliteit

Geschreven op donderdag 5 juli 2018 door ing. Walter IJbema

Share Share |

Syndicate content