Home Energie

Energie

KWA-publicatie in vakblad Utilities: ‘Nieuwe NOx-eisen voor indirecte stookinstallaties’

Meer weten?
Photo Marlies Huijbers
Marlies Huijbers:
033 422 13 76
mhu [at] kwa [dot] nl

Eind maart publiceerde Utilities haar vakblad. In dit vakblad is ook een bijdrage te vinden van KWA, met als titel ‘Nieuwe NOx-eisen voor indirecte stookinstallaties’.

Het artikel bespreekt de gevolgen van de implementatie van de ‘Europese Richtlijn (EU) 2015/2193 middelgrote stookinstallaties’ in het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Er wordt ingegaan op de verscherpte emissie-eisen, de verplichte periodieke metingen en de registratie-eisen. Ook wordt aangegeven wat de impact van de wijzigingen voor beheerders van middelgrote stookinstallaties is en wanneer aan de wijzigingen moet worden voldaan.

Lees hier het artikel zoals dat is gepubliceerd in Utilities.

Informatiemiddag nieuwe emissie-eisen indirecte stookinstallaties

Wilt u meer inzicht in wat bovengenoemde implementatie betekent voor uw middelgrote stookinstallaties? U bent van harte welkom op onze kosteloze Informatiemiddag ‘Nieuwe emissie-eisen voor indirecte stookinstallaties’ op 4 juni in Amersfoort of 7 juni in Rotterdam.

Direct op de hoogte van toekomstige wijzigingen

Wilt u voortaan ook geïnformeerd worden over toekomstige wijzigingen betreffende stookinstallaties, om op tijd aan uw verplichtingen te kunnen voldoen?

Via Makeonline wet- en regelgeving houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen en de relevante wijzigingen voor uw specifieke bedrijfsvoering.

Wij informeren u graag - vrijblijvend - over de voordelen van een abonnement op Makeonline wet- en regelgeving voor uw bedrijf.

Tags:  Namen: Fons Heuven en Marlies Huijbers

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : mr. Marlies Huijbers ing. Fons Heuven

Kennisgebied: Energie

Geschreven op donderdag 12 april 2018 door mr. Marlies Huijbers

Share Share |

Syndicate content