Home Energie

Energie

KWA-bijdrage TVVL: ‘Het wel en wee van energiewet- en -regelgeving’

Meer weten?
Photo Marlies Huijbers
Marlies Huijbers:
033 422 13 76
mhu [at] kwa [dot] nl

In juni publiceerde TVVL, de Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen, haar maandelijkse vakblad het TVVL Magazine. In dit vakblad is ook een bijdrage te vinden van KWA, met als titel ‘Het wel en wee van energiewet- en -regelgeving’.

Het artikel geeft aan welke wet- en regelgeving geldt voor energie-audits, energielabels, installatiekeuringen en energiebesparende maatregelen en wat dit betekent in de praktijk.

Lees hier het artikel zoals dat gepubliceerd is in het TVVL magazine.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : mr. Marlies Huijbers ing. Wobbe van den Kieboom

Kennisgebied: Energie

Geschreven op maandag 16 oktober 2017 door mr. Marlies Huijbers

Share Share |

Syndicate content