Home Arbo

Arbo

KWA-bijdrage NOVE Visie: ‘Heeft u uw preventie- en arbozorgbeleid al aangepast?’

Meer weten?
Photo Marlies Huijbers
Marlies Huijbers:
033 422 13 76
mhu [at] kwa [dot] nl

Half september publiceerde de Nederlandse Organisatie voor de Energiebranche (NOVE) haar vakblad de NOVE Visie. In deze editie is ook een bijdrage te vinden van KWA, met als titel ‘Heeft u uw preventie- en arbozorgbeleid al aangepast?’

Het artikel gaat in op de diverse wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenwet die op 1 juli 2017 in werking zijn getreden. We gaan in op de nieuwe rechten en plichten van de bedrijfsarts, de veranderingen in het basiscontract en de nieuwe aanwijzingsprocedure van de preventiemedewerker. En ook geven we aan wat de impact van de wijzigingen op werknemers is en wanneer aan de wijzigingen moet worden voldaan.

Lees hier het artikel zoals dat gepubliceerd is in NOVE Visie.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : mr. Marlies Huijbers Rodin Bokhorst BA

Kennisgebied: Arbo

Geschreven op maandag 9 oktober 2017 door mr. Marlies Huijbers

Share Share |

Syndicate content