Home Milieu

Milieu

KWA Bedrijfsadviseurs verzorgt presentatie ‘Ageing’ voor NOVE-leden

Meer weten?
Photo Jette Muijsson
Jette Muijsson:
033 422 13 79
jm [at] kwa [dot] nl

Op 20 maart jl. zijn medewerkers van Brzo-plichtige bedrijven èn lid van de NOVE, bij elkaar gekomen in Maastricht. Naast een collegiale inspectie op het terrein stond onder andere het thema ‘Ageing’ op de agenda. KWA heeft een presentatie gegeven over hoe om te gaan met ageing van installaties en tanks.

Daarnaast hebben wij in een concreet stappenplan weergegeven hoe ageing systematisch in kaart te brengen en dit vervolgens te borgen in het veiligheidsmanagementsysteem.

Wilt u ook meer weten over ‘Ageing’? Neem contact op met onderstaande adviseurs.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Jette Muijsson ing. Henk Bootsma

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op maandag 27 maart 2017 door ing. Jette Muijsson

Share Share |

Syndicate content