Home Milieu

Milieu

Eenvoudig voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer?

Meer weten?
Photo Hannah Meijer
Hannah Meijer:
033 422 13 89
ham [at] kwa [dot] nl

Sinds 1 januari 2013 hebben alle bedrijven in Nederland in meer of minder mate te maken met het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit besluit bevat ongeveer 1.500 voorschriften. Weet u welke van deze voorschriften direct op uw bedrijf van toepassing zijn? Op welke wijze heeft u georganiseerd dat u aan deze voorschriften voldoet? Hoe gaat u om met de voortdurende wijzigingen in het Activiteitenbesluit?

KWA Bedrijfsadviseurs organiseert op donderdag 8 maart 2018 in Amersfoort een informatiemiddag over dit thema. Daarnaast vertellen wij u over onze borgingsmethodiek (Makeonline) waarmee u op een eenvoudige en praktische wijze kunt aantonen dat u voldoet en blijft voldoen aan het Activiteitenbesluit.

Voor meer informatie en/of uw aanmelding, klikt u hier.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : mr. Hannah Meijer Ir. Mieke Lucas

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op maandag 19 februari 2018 door mr. Hannah Meijer

Share Share |

Syndicate content