Home Milieu

Milieu

Eenvoudig voldoen aan het Activiteitenbesluit milieubeheer

Meer weten?
Photo Hannah Meijer
Hannah Meijer:
033 422 13 89
ham [at] kwa [dot] nl

Sinds 1 januari 2013 hebben alle bedrijven in Nederland in meer of minder mate te maken met het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit besluit bevat veel (ongeveer 1.500) voorschriften. Weet u welke van deze voorschriften direct op uw bedrijf van toepassing zijn? Op welke wijze heeft u georganiseerd dat u aan deze voorschriften voldoet? Hoe gaat u om met de voortdurende wijzigingen in het Activiteitenbesluit?

KWA Bedrijfsadviseurs organiseert op donderdag 23 maart 2017 (Amersfoort) en op maandag 27 maart 2017 (Rotterdam) een informatiemiddag over dit thema. Daarnaast vertellen wij u over onze borgingsmethodiek (Makeonline®), waarmee u op een eenvoudige en praktische wijze kunt aantonen dat u voldoet en blijft voldoen aan het Activiteitenbesluit (en andere wet- en regelgeving).

Voor meer informatie en uw aanmelding voor deze middag zie: Amersfoort en/of Rotterdam.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : mr. Hannah Meijer ing. Martin van der Slik

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op dinsdag 14 maart 2017 door mr. Hannah Meijer

Share Share |

Syndicate content