Home Arbo

Arbo

Draagt uw RI&E bij aan uw zakelijk succes?

Meer weten?
Photo Rodin Bokhorst
Rodin Bokhorst:
033 422 13 91
rb [at] kwa [dot] nl

Van 12 tot en met 16 juni 2017 vindt voor het derde jaar op rij, de Week van de RI&E plaats. Ook KWA Bedrijfsadviseurs onderstreept het belang van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en opent die week een RI&E-servicedesk.

Vanuit de Arbeidsomstandighedenwet heeft de werkgever de verplichting om een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Het uitvoeren van een RI&E geeft inzicht in de (mogelijke) knelpunten binnen een organisatie op het gebied van veiligheid, welzijn van de medewerkers en werksfeer. Op basis van de vastgestelde risico’s worden passende maatregelen genomen, die in het Plan van Aanpak worden vastgelegd. Dit Plan van Aanpak is een dynamisch document dat u helpt uw risico’s te beheersen.

Ondanks de positieve uitwerkingen van een RI&E, zijn er nog veel bedrijven die de RI&E niet volledig up-to-date hebben of soms zelfs nog niet uitgevoerd hebben. Terwijl uit een RI&E veel meer gehaald kan worden dan alleen voldoen aan de wetgeving:
 • Een veilige werkomgeving draagt bij aan een positiever werkklimaat, hogere productiviteit, bedrijfscontinuïteit en welzijn van de medewerkers.
 • Een goed opgestelde RI&E heeft een positief effect op het resultaat van het bedrijf en zorgt voor minder ziekteverzuim en personeelsverloop.
 • De kans dat een bedrijfsongeval zich voordoet wordt gereduceerd, net als de psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E en KWA ondersteunt dit van harte. Met het thema ‘De RI&E als onderdeel van zakelijk succes’ wordt de RI&E deze week extra onder de aandacht gebracht bij werkgevers.

Als supporter van de Week van de RI&E opent KWA tijdens deze week een RI&E-servicedesk. Hier kunt u vrijblijvend, in een gesprek van maximaal een half uur, uw RI&E-gerelateerde vragen stellen aan een van onze adviseurs. Wij helpen u op weg.

Heeft u vragen over de RI&E, bijvoorbeeld met betrekking tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), de opslag van gevaarlijke stoffen of andere zaken? Neem dan contact op met onze adviseur via dit formulier of via onderstaande contactgegevens.

                 

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Rodin Bokhorst BA

Kennisgebied: Arbo

Geschreven op dinsdag 2 mei 2017 door Rodin Bokhorst BA

Share Share |

Syndicate content