Home Kwaliteit

Kwaliteit

De PGS 31 is gepubliceerd, wat betekent dit voor uw opslagtanks van gevaarlijke vloeistoffen?

Meer weten?
Photo Henk Bootsma
Henk Bootsma:
033 422 13 86
hmb [at] kwa [dot] nl

Afgelopen april is de PGS 31 gepubliceerd, een richtlijn voor de opslag van vloeibare stoffen in opslagtanks. Deze nieuwe richtlijn is opgesteld, omdat de bestaande richtlijnen (PGS 28, PGS 29 en PGS 30) veelal niet passend waren om invulling te geven aan een verantwoorde, veilige (beheersbare) opslag van (gevaarlijke) vloeistoffen in tanks. De scope van de PGS 31 is breder en heeft ook betrekking op de opslag van bijvoorbeeld oxiderende vloeistoffen. Vloeistoffen in doseerinstallaties kunnen eveneens onder de PGS 31 komen te vallen.

Wat betekent dit voor de bestaande tankinstallaties binnen uw inrichting? Welke eisen worden er gesteld ten aanzien van keuring en certificering van bestaande installaties?

Wij hebben al gezien dat de omgevingsdiensten in lopende vergunningprocedures aansluiting zoeken bij de PGS 31. Daaruit blijkt dat deze PGS door de overheid actief wordt voorgeschreven bij vergunningen. Dit ondanks het feit dat de PGS 31 nog niet is aangewezen als BBT-document. Het is overigens een kwestie van tijd voor dit gaat gebeuren.

Ons motto is: “Wees goed voorbereid en kom tot een strategie”. Realiseer u welke consequenties deze nieuwe richtlijn kan hebben voor uw bedrijf. Voorkom een overdaad aan keuringsverplichtingen, immers de keuringsinstanties staan allemaal in de rij voor u. Maar wat weet u na de keuring en wat heeft u dan?

Kortom, wat betekent de PGS 31 voor u? Voor meer informatie: kom naar onze informatiemiddag op 26 september a.s. in Rotterdam.

Of neem anders contact met ons op.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Henk Bootsma

Kennisgebied: Kwaliteit

Geschreven op zaterdag 8 september 2018 door ing. Henk Bootsma

Share Share |

Syndicate content