Home Energie

De KWAterscan: voor duurzame inzet van water en controle over de prestaties van uw installatie

Meer weten?
Photo Frank de Vos
Frank de Vos:
033 422 13 15
fdv [at] kwa [dot] nl

Water wordt vaak beschouwd als het bloed van de installatie. Door goede monitoring is aanschouwelijk te maken hoe ‘gezond’ de installatie is. Hierbij wordt niet alleen gelet op de kwaliteit van het water, maar ook op de energie-inhoud. Door regelmatig metingen uit te voeren en deze slim te interpreteren en te vergelijken, is het mogelijk om een uitspraak te doen over de prestaties van het systeem.

KWA Bedrijfsadviseurs heeft door middel van een eenvoudig invulformulier een scan ontwikkeld, waarmee gekeken wordt naar de prestaties van de installatie. Aan de hand van deze prestaties is het mogelijk verbeterpunten aan te geven, zodat op een duurzame manier met water en energie omgegaan kan worden. Deze manier van werken stelt u in staat om te benchmarken, intern of met andere bedrijven, maar ook met voorgaande periodes.

Daarnaast geven grote veranderingen in de scan ook grote veranderingen in het proces aan. Hierdoor worden rendementsverbeteringen inzichtelijk gemaakt. Aan de andere kant kan het ook een signaal zijn van disfunctioneren van oordelen.

Door het aanleveren van data voor de waterscan krijgt u op eenvoudige manier veel informatie over de prestaties van uw installatie. Wilt u meer weten over de prestaties van uw installatie? Neem contact op met onderstaande adviseur of een van de adviseurs van de afdeling Energie- & Procestechniek.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : drs. Frank de Vos

Kennisgebied: Energie

Geschreven op donderdag 6 juli 2017 door drs. Frank de Vos

Share Share |

Syndicate content