Home Kwaliteit

Kwaliteit

Het Certificatieschema CO2-reductiemanagement met ISO 14001 is gepubliceerd en beschikbaar!

Meer weten?
Photo Jan van Pelt
Jan van Pelt:
033 422 13 81
jvp [at] kwa [dot] nl

Dit certificatieschema is vooral interessant voor organisaties die verplicht zijn om in het kader van de Europese Energie-Efficiency Directive (EED), een zogenaamde energieaudit uit te voeren.

Het certificatieschema is bedoeld voor organisaties die willen aantonen dat de reductie van CO2-emissies met voldoende diepgang is ingevuld binnen hun ISO 14001-milieumanagementsysteem. De inhoud van het certificatieschema is afgestemd op de eisen die aan deze energieaudit worden gesteld.

Wanneer een organisatie voldoet aan de eisen van dit schema, wordt daarvoor door de certificatie-instelling een apart certificaat afgegeven. Op dit certificaat staat aangegeven aan welk ISO 14001-certificaat het certificaat voor CO2-reductiemanagement is gekoppeld.

Het RVO publiceert naar verwachting binnenkort een factsheet, waarin de acceptatie van dit certificatieschema in het kader van de energieaudit uit de EED wordt bevestigd. Het certificatieschema is hier te downloaden. (Bron: SCCM Nieuwsbrief)

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Jan van Pelt

Kennisgebied: Kwaliteit

Geschreven op donderdag 12 oktober 2017 door ing. Jan van Pelt

Share Share |

Syndicate content