Home Bodem

Bodem

Bodemverontreiniging met PFAS

Meer weten?
Photo Suzanne Por
Suzanne Por:
033 422 13 24
spo [at] kwa [dot] nl
Momenteel is er veel (media)aandacht voor bodemverontreinigingen met PFAS. PFAS is een verzamelnaam voor van nature niet in het milieu voorkomende gefluoreerde koolwaterstoffen, waaronder PFOA, PFOS en Genx.
Door de unieke waterafstotende en filmvormende eigenschappen, zijn deze stoffen vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw grootschalig toegepast in zowel consumentenproducten zoals textiel, leer en papier, als in industriƫle producten zoals verf en blusschuim.

 

PFAS zijn zeer slecht afbreekbaar en dit heeft er voor gezorgd dat deze stoffen wijd verspreid zijn in het milieu. Daarnaast hopen deze stoffen zich op in de voedselketen en zijn ze vaak toxisch. In Europa is PFOS sinds 2010 verboden en wordt het gebruik van PFOA in 2020 verboden.

Aangezien PFAS goed in water oplossen en op deze manier in bijvoorbeeld het drinkwater terecht kunnen komen, heeft het RIVM strenge normen geadviseerd. Op dit moment hebben slechts een beperkt aantal lokale overheden beleid ontwikkeld ten aanzien van het voorkomen van PFAS in grond en grondwater. Naar verwachting gaan de overige lokale overheden in de loop van 2018/2019 hiervoor beleid opstellen.

Terreineigenaren/gebruikers van terreinen moeten rekening houden met het feit dat PFAS in het analysepakket opgenomen moet worden. Met name bij nul- en eindsituatie-onderzoeken, maar ook bij regulier bodemonderzoek. Dit geldt vooral op terreinen waar PFAS worden of werden geproduceerd en verwerkt, op terreinen waar (grootschalig) brand is geblust en op terreinen die in gebruik zijn/waren als brandoefenplaats. De kosten van dit bodemonderzoek zijn voor rekening van de gebruiker/terreineigenaar.

KWA voert nu bodemonderzoek uit naar PFAS binnen een regio waar nog geen beleid is ontwikkeld. Aangezien ook daadwerkelijk PFAS in de bodem zijn aangetroffen, vinden momenteel gesprekken plaats met de lokale overheid ten aanzien van het nog op te stellen beleid. Hierbij treedt KWA op als belangenbehartiger van het bedrijfsleven.

Heeft u een vermoeden dat op uw terrein, of op een aan te kopen terrein, een bodemverontreiniging met PFAS aanwezig is? Of werkt u met PFAS-stoffen/-producten?

KWA kan hier desgewenst in adviseren, bodemonderzoek uitvoeren of een check uit voeren naar de bodembeschermende maatregelen.

 

 

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ir. Suzanne Por

Kennisgebied: Bodem

Geschreven op maandag 30 juli 2018 door ir. Suzanne Por

Share Share |

Syndicate content