Home Kwaliteit

Kwaliteit

Binnen 3 maanden resultaat: te ambitieus of niet?

Meer weten?
Photo Anneké Slenters
Anneké Slenters:
033 422 13 66
asl [at] kwa [dot] nl

Hulp bij NEN-EN-ISO9001:2015, NEN-EN-ISO14001:2015 en de CO2-Prestatieladder

Het is winter 2017 en een van onze klanten komt met de vraag hem te helpen met de her certificering van de NEN-EN-ISO9001:2015, de NEN-EN-ISO14001:2015 en de CO2-Prestatieladder. De betreffende man is nieuw in de organisatie en weet nog niet goed hoe de hazen lopen. Bovendien is het tijdspad uiterst ambitieus (3 maanden), zijn veel zaken nog niet ingeregeld of uitgevoerd en heeft de organisatie recent een zeer turbulente periode van reorganisaties doorgemaakt. Alles bij elkaar een uitdagende klantvraag.

Wat hebben wij voor de klant kunnen doen?

Concreet hebben wij het volgende gedaan:

NEN-EN-ISO9001:2015 NEN-EN-ISO14001:2015 CO2-Prestatieladder
Uitvoeren GAP-analyse Uitvoeren GAP-analyse Actualiseren energie-auditverslag
Maken actielijst n.a.v. GAP-analyse Maken actielijst n.a.v. GAP-analyse Actualiseren emissie-inventaris
  Opzetten MilieuAspectenRegister Actualiseren analyse rangorde scope 3-emissies
  Uitwerken Milieuanalyse Actualiseren handboek CO2-Prestatieladder
Met de directies maken van een context- en stakeholderanalyse Actualiseren rapportage voortgang doelstellingen 2016-2020
Uitwerken context- en stakeholderanalyse  
Verzorgen auditcursus aan interne auditoren  
Maken format voor management review  
Verzamelen en analyseren data en maken management review  

 

2 specialisten, 1 opdracht

Omdat we bij KWA Bedrijfsadviseurs beschikken over specialisten, hebben we ervoor gekozen één specialist in te zetten op de behoefte aan ondersteuning voor de NEN-EN-ISO9001:2015 en de NEN-EN-ISO14001:2015 en één specialist op de ondersteuning bij de CO2-Prestatieladder. Omdat hier enige overlap in zit, hebben deze twee specialisten regelmatig hun werkzaamheden afgestemd, om te voorkomen dat zaken dubbel werden gedaan.

Gaten in beeld en aanpak

Beide adviseurs hebben voor hun eigen vakgebied geïnventariseerd wat de klant in zijn bedrijf al geregeld had en wat nog niet. Dat op zich leverde al heel veel op voor de klant: duidelijk werd wie wat deed binnen de organisatie en welke ‘gaten’ er nog waren (zaken die nog niet waren opgepakt, of niet meer werden gedaan).

Op basis daarvan hebben wij samen met de klant onderscheid gemaakt in de verschillende werkzaamheden:

  • díe werkzaamheden die echt vanuit de eigen organisatie moesten worden opgepakt en
  • díe werkzaamheden die KWA voor de klant kon uitvoeren en hem daarin met raad en daad kon bijstaan.

We zijn hard aan de slag gegaan. De KWA-adviseurs met de afgesproken werkzaamheden en de klant met de eigen organisatie. Hij heeft lijnen uitgezet, de voortgang bewaakt en mensen geïnformeerd en betrokken.

Wat heeft het onze klant nu opgeleverd?

Met intensief afstemmen en samenwerken hebben we inderdaad in de periode van drie maanden alles waaraan de klant behoefte had, kunnen afronden en opleveren. Wat in eerste instantie vrijwel onhaalbaar leek, bleek toch te doen.

Met de klant had ik afgesproken dat hij na de audit even zou laten weten hoe het was gegaan. Vlak na de initiële audit was zijn reactie:

“De conclusie van de audit-dag is dat er heel veel voortgang is geboekt. Van alle producten die KWA heeft opgeleverd was er niet één tekortkoming, dus ik ben blij.”

Het eindresultaat voor deze klant is nog niet bekend. Er volgen nog drie audit-weken. Maar het feit dat de initiële audit zo soepel verliep, was meer dan we drie maanden geleden hadden durven hopen.

Omdat de klant nu een duidelijk beeld heeft wat al is geregeld en wat er nog moet gebeuren, weet hij nu ook aan welke zaken hij de komende periode zijn aandacht moet geven.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : Anneké Slenters

Kennisgebied: Kwaliteit

Geschreven op maandag 30 april 2018 door Anneké Slenters

Share Share |

Syndicate content