Home Kwaliteit

Kwaliteit

Bijeenkomst Brzo werkgroep over RI&E verblijfsgebouwen

Meer weten?
Photo Jette Muijsson
Jette Muijsson:
033 422 13 79
jm [at] kwa [dot] nl

Op dinsdag 14 maart 2017 zijn vijftien leden van de Brzo werkgroep bij elkaar geweest om elkaar te informeren over de RI&E verblijfsgebouwen. Een van de werkgroepleden is pilotbedrijf hiervoor en kon over dit onderwerp recente informatie delen.

Allereerst hield Peter Coort, werkzaam bij Tebodin, een presentatie. Peter heeft het betreffende pilotbedrijf ondersteund tijdens de pilot. Hij lichtte toe welke discussies in de tijd plaatsgevonden hebben met ISZW en op welke wijze de RI&E is aangevlogen. Daarna heeft ook het pilotbedrijf toegelicht hoe het proces gelopen is en tegen welke problemen men aan liep. Een interessant onderwerp, dat mogelijk in 2017 bij meerdere bedrijven op de agenda staat van de Brzo-inspectie.

Het tweede deel van de bijeenkomst is besteed aan kennisdeling. Eerst is geïnventariseerd waarover men vragen had of kennis wilde delen. Vervolgens kwamen de eerste inspectie-ervaringen omtrent ageing aan de orde, de risicomatrix en Sil/Lopa-studies en de inspectie daarover. De bijeenkomst is als interessant en nuttig ervaren.

De volgende bijeenkomst van de Brzo werkgroep is op donderdag 15 juni 2017.

Wilt u eenmalig vrijblijvend een bijeenkomst bijwonen? Neem contact op met onderstaande adviseurs.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Jette Muijsson ing. Henk Bootsma

Kennisgebied: Kwaliteit

Geschreven op maandag 27 maart 2017 door ing. Jette Muijsson

Share Share |

Syndicate content