Home Kwaliteit

Kwaliteit

Bijeenkomst Brzo werkgroep ‘Ageing’ op 15 juni 2017

Meer weten?
Photo Jette Muijsson
Jette Muijsson:
033 422 13 79
jm [at] kwa [dot] nl

Op donderdag 15 juni a.s. komt de Brzo werkgroep bij elkaar voor de themabijeenkomst ‘Ageing’: hoe gaat uw organisatie hiermee om?

De Brzo-inspecties richten zich dit jaar op Ageing. Mogelijk heeft u al een inspectie gehad op dit thema. Het lijkt erop dat in 2017 bij de bedrijven een algemene screening wordt gedaan op dit onderwerp en dat in de komende jaren meer verdieping gaat plaatsvinden.

In deze bijeenkomst gaan wij met u aan de slag aan de hand van concrete voorbeelden en vragen. Met als doel het opstellen van een praktisch plan van aanpak met betrekking tot Ageing, het onderling uitwisselen van praktijkzaken en ideeën hierover.

Wij hebben twee sprekers uitgenodigd voor deze bijeenkomst:
  • Jurgen Wild is sinds 2011 bij Johnson Diversey in dienst als EHS-coördinator. Jurgen is integraal veiligheidskundige en managet de risicobeoordelingen van de verschillende insluitsystemen in teamverband. Voor de technische-, organisatorische- (preventieve en repressieve) LOD's, die in de risicobeoordelingen als risicoreducerende maatregelen opgevoerd worden, heeft hij een LOD-validatiemethode bedacht, waarmee de LOD aantoonbaar gevalideerd wordt.
  • Mascha van Hofweegen is al meer dan twintig jaar actief op het gebied van corrosie. Vanuit KWA Bedrijfsadviseurs heeft zij diverse klanten bijgestaan met vraagstukken over ketel-, koel- en proceswater, drinkwater en Legionella, corrosie en schadeonderzoeken. Mascha is lid van de werkgroep Corrosie in sprinklersystemen. Deze werkgroep heeft zich in opdracht van de voormalige Commissie van Deskundigen Blussystemen, beziggehouden met de vraag hoe groot het probleem is van corrosie in sprinklersystemen. Het onlangs onderzochte onderwerp betreft de eisen waaraan bluswatertanks moeten voldoen in relatie tot andere opslagtanks.

Meer informatie over deze bijeenkomst en de Brzo werkgroep vindt u hier. Of u neemt contact op met onderstaande adviseurs, als u vrijblijvend, eenmalig aan onze bijeenkomst deel wilt nemen.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Jette Muijsson ing. Henk Bootsma

Kennisgebied: Kwaliteit

Geschreven op donderdag 1 juni 2017 door ing. Jette Muijsson

Share Share |

Syndicate content