Home Milieu

Milieu

Bent u op de hoogte van de laatste wettelijke ontwikkelingen?

Meer weten?
Photo Hannah Meijer
Hannah Meijer:
033 422 13 89
ham [at] kwa [dot] nl

Deze week zijn de ontwikkelingen in wet- en regelgeving over het eerste kwartaal van 2017 beschikbaar in Makeonline wet- en regelgeving.

Weet u bijvoorbeeld dat
  • de grenswaarden voor Benzeen en diverse andere stoffen (zoals Cadmium-verbindingen en Hexachloorbenzeen) per 1 oktober 2017 worden aangepast in de Arbeidsomstandighedenregeling?
  • sinds 1 maart 2017 het invoeren van asbestinventarisatieprojecten en -saneringsprojecten in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) verplicht is?
  • de Invoeringswet Omgevingswet begin 2017 ter inzage heeft gelegen?

Het in kaart brengen van de voor het bedrijf relevante wet- en regelgeving en het bijhouden van de wijzigingen hierop is een van de eerste stappen die bedrijven moeten zetten om in compliance te zijn.

KWA Bedrijfsadviseurs heeft een 6 stappen compliancemethodiek ontwikkeld. Wekelijks screenen en beoordelen we met een team van specialisten diverse bronnen (zoals het Staatsblad, de Staatscourant, EUR-lex, websites van de Rijksoverheid, Infomil, RVO, Publicatiereeks gevaarlijke stoffen, NEN, et cetera) om u elk kwartaal van relevante wijzigingen en ontwikkelingen op de hoogte te brengen.

Met onze tool Makeonline kunt u aantoonbaar maken op welke wijze binnen uw organisatie voldaan wordt aan (wijzigingen) in wet- en regelgeving.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Makeonline wet- en regelgeving, neem dan contact met ons op.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : mr. Hannah Meijer ir. Jan-Carel Nieuwland

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op donderdag 20 april 2017 door mr. Hannah Meijer

Share Share |

Syndicate content