Home Energie

Energie

Afronding werkzaamheden bij Syngenta’s Technology Centre Enkhuizen

Meer weten?
Photo Wobbe van den Kieboom
Wobbe van den Kieboom:
033 422 13 42
wki [at] kwa [dot] nl

Het afgelopen jaar heeft Syngenta Enkhuizen hard gewerkt om het nieuwe Technology Centre te realiseren. Met ondersteuning van een team van aannemers en adviseurs, waaronder KWA Bedrijfsadviseurs.

Het gebouw, dat van een afstandje oogt als een kas, maar in feite een hightech R&D-centrum is voor groentezaden, is vanaf februari jl. gefaseerd in gebruik genomen.

In het Technology Centre bevinden zich een groot aantal groeikamers en kasruimten, waar onderzoek gedaan wordt onder verschillende klimatologische omstandigheden. Met name het juiste materiaalgebruik en nauwkeurigheid van de klimatologische omstandigheden zijn van groot belang voor het R&D-werk. Daarom is er veel aandacht besteed aan de kwaliteit van het opgeleverde werk. KWA heeft voor Syngenta verschillende rollen in het project ingevuld. Zo heeft KWA het veiligheidstoezicht ingevuld, met de nadruk op veilige werkmethoden, introductietrainingen en toezicht op locatie. En als commissioningmanager heeft KWA zich namens Syngenta nadrukkelijk bemoeid met de kwaliteitsborging binnen en oplevering van het project.

Het resultaat mag er zijn. Aan het einde van het project hebben er geen ongevallen of milieu-incidenten plaatsgevonden, slechts wat kleine schades. De overdracht van oplevering naar ingebruikname verloopt goed. Alle groeikamers zijn getest conform een vooraf opgesteld testprotocol en de werking van de kasruimten en installaties, in en rondom het gebouw, zijn zowel qua uitvoering als gebruik getest. Van alle relevante systemen zijn, in overleg met de aannemers, trainingen verzorgd voor gebruikend en beherend personeel.

 

Met de toekomstige gebruikers is meegedacht hoe de productie opgestart kan worden. De ervaring van KWA in de industrie is hierbij goed van pas gekomen.

Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoe de aannemers hun werk opleveren, zowel qua overdracht als documentatie. Zo is ook de overdracht naar de gebruikers en de beheerders van het gebouw geborgd. Het opgestelde commissioningplan en de testplannen van de aannemers helpen Syngenta om wereldwijd kwaliteitsborging in projecten te organiseren en te documenteren.

Betrokken KWA-adviseurs:

Succesvol toepassen commissioning?

Meld u aan voor de kosteloze informatiemiddag Commissioning in realisatieprojecten op 24 mei in Rotterdam of 31 mei in Amersfoort. Wij delen onze commissioning-ervaringen met u, waardoor u een beter inzicht in de noodzaak krijgt én wat het u als bedrijf oplevert.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Wobbe van den Kieboom

Kennisgebied: Energie

Geschreven op donderdag 29 maart 2018 door ing. Wobbe van den Kieboom

Share Share |

Syndicate content