Home Milieu

Milieu

Aan de slag met de Omgevingswet

Meer weten?
Photo Monique Soeters
Monique Soeters:
033 422 13 77
mhe [at] kwa [dot] nl

De nieuwe Omgevingswet is een belangrijke wet, omdat daarin bestaande wetten op onder andere het gebied van bouwen, milieu en ruimtelijke ordening, worden gebundeld. U krijgt als bedrijf dus hoe dan ook met deze Omgevingswet te maken.

Wij houden u op deze pagina graag op de hoogte over ontwikkelingen rond de Omgevingswet. Wilt u automatisch een update per mail ontvangen? Via de link onderaan deze pagina kunt u uw gegevens achterlaten. U ontvangt dan gemiddeld 1x per kwartaal een mail met het laatste nieuws over de Omgevingswet.

Waarom een nieuwe Omgevingswet

De omgevingswetgeving moet eenvoudiger en overzichtelijker worden. De leefomgeving moet samenhangend en integraal worden benaderd. Daarom wordt al het omgevingsrecht gebundeld in één Omgevingswet. Niet alleen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet ruimtelijke ordening en de Wet milieubeheer worden opgenomen, maar nog 23 andere wetten worden in de nieuwe Omgevingswet opgenomen. Daarnaast wordt ook flink geschrapt in het aantal besluiten (van 120 naar 4) en regelingen (van 75 naar 1). De Omgevingswet heeft verder een grotere bestuurlijke afwegingsruimte, met meer gebiedsgericht maatwerk, ten doel. Ook moet de nieuwe Omgevingswet leiden tot betere en snellere besluitvorming.

Wat kunt u nu al doen?

De nieuwe Omgevingswet legt een grotere rol neer bij de lokale overheid. Daarnaast is participatie een belangrijk thema. En hoewel de nieuwe wet pas per 1 januari 2021 in werking treedt, moet u zich als bedrijf daar nu al op voorbereiden. U moet nu al bedenken hoe u ervoor zorgt tijdig op de hoogte te zijn van lokale ontwikkelingen, die mogelijk gevolgen hebben voor uw bedrijf. En breng uw stakeholders in beeld.

1. Grotere rol lokaal niveau

Het omgevingsplan, de opvolger van het huidige bestemmingplan, regelt onder de nieuwe wet niet alleen zaken ten aanzien van de ruimtelijke ordening, maar bevat ook maatwerkregels met betrekking tot geluid, trillingen, geur en emissies. Daarnaast krijgt het lokale bevoegd gezag de mogelijkheid maatwerkvoorschriften op te leggen aan een individueel bedrijf. Het bijhouden van de regionale ontwikkelingen wordt dus nog belangrijker, om daar tijdig op te kunnen anticiperen.

2. Participatie

De nieuwe Omgevingswet stimuleert vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden. Participatie en overleg met derden is zelfs een aanvraagvereiste bij een omgevingsvergunning. Leer daarom nu al de belanghebbenden bij uw bedrijf kennen en leg contacten.

Impact Omgevingswet

Welke impact de Omgevingswet heeft op uw bedrijf is op dit moment nog niet te bepalen. De inhoud van de onderliggende regeling van de Omgevingswet is immers nog niet bekend. Zodra die bekend is, informeren wij onze relaties.

Wilt u hier als eerste van op de hoogte zijn? Laat dan via de link onderaan deze pagina uw gegevens achter.

Gratis informatiebijeenkomst Omgevingswet

Voor een cursus Omgevingswet vinden wij het nog te vroeg. Wel informeren wij u tijdens een informatiebijeenkomst graag over de ontwikkelingen op het gebied van de Omgevingswet en de impact die dit kan hebben op uw organisatie.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op: 27 september in Amersfoort. Of bekijk de agenda voor alle geplande informatiebijeenkomsten.

Direct op de hoogte van updates

Een nieuwe ontwikkeling in de Omgevingswet? Wij brengen u direct op de hoogte van belangrijke veranderingen. U ontvangt gemiddeld 1x per kwartaal een update van ons.

Heeft u vragen? Neem contact op met onze expert(s) : ing. Monique Soeters mr. Marlies Huijbers

Kennisgebied: Milieu

Geschreven op donderdag 17 mei 2018 door ing. Monique Soeters

Share Share |

Syndicate content