Home

KWA Bedrijfsadviseurs: de plannen voor 2017

Ons overkoepelende thema voor 2017 is: ‘Klaar om te verbinden’. Hiermee willen we nog sterker benadrukken dat we met onze relaties een langdurige verbintenis aangaan. We willen náást u blijven staan.

Kijkend naar de toekomst zien we een flink aantal ontwikkelingen op bedrijven afkomen, zoals de nieuwe Omgevingswet, verdergaande aandacht voor compliance, duurzaamheid en technologische innovaties. Ook wordt er weer geïnvesteerd in diverse sectoren.

De verschillende KWA-adviseurs hebben uitgebreide kennis en veel ervaring in nagenoeg elke bedrijfssector in Nederland, zodat we u optimaal kunnen ondersteunen.

We willen meer en meer de verbinding leggen tussen onze verschillende adviesdiensten onder de thema’s Compliance en Realisatie(projecten). We zien dat veel onderwerpen nog steeds erg ‘verzuild’ worden aangepakt binnen bedrijven. Wij proberen hierin voor onze relaties de verbanden aan te brengen en hen te ondersteunen om SHE- en techniekzaken gestructureerd én, waar mogelijk, integraal op te pakken. Door ook intern onze adviesteams te hergroeperen, ontstaan er nieuwe combinaties van bestaande kennisvelden, waarmee we u als klant nog beter van dienst kunnen zijn.

Wij zien, door een aantrekkende arbeidsmarkt en verdergaande flexibilisering, een toename in vraag naar tijdelijke invulling van functies. Wij vervullen steeds vaker deze tijdelijke posities bij onze klanten. Groot voordeel hierbij is dat onze adviseur, bij u op locatie, altijd kan terugvallen op de specialistische ondersteuning van de collega’s.

Tenslotte willen we ook in 2017 weer verder inzetten op kennis delen. Dit doen we door het organiseren van informatiebijeenkomsten en cursussen, de kalender is al weer behoorlijk gevuld! Daarnaast blijven we onze netwerkplatforms faciliteren: de KAM contactgroep, de Productiewerkgroep Procesindustrie en de Brzo werkgroep voor bedrijven (zie www.kwa.nl/platforms). U bent van harte welkom om hier een keer vrijblijvend aanwezig te zijn!

Wij zien uit naar komend jaar. Goede feestdagen gewenst! Met vriendelijke groeten en hopelijk weer tot ziens in 2017

Namens al onze collega’s,

Directie KWA Bedrijfsadviseurs
Robin Sinke en André Lokhorst
  
Syndicate content